flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка Сумського окружного адміністративного суду

Розбудова суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави України нерозривно пов’язана із захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів під час здійснення ними управлінських повноважень. Вирішальна роль у реалізації цього конституційного положення належить судам, насамперед адміністративним судам.

Із прийняттям 06 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України та створенням системи адміністративних судів був завершений важливий етап у становленні та розвитку адміністративної юстиції в Україні як ключового елемента демократичної держави.

Становлення адміністративних судів в Україні пройшло тривалий шлях:

 - 1992 року цей процес почався з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни у структурі судової системи з поступовим відокремленням у самостійні ланки окремих судів, що мали спеціальну підсудність;

 - 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного Закону країни, який у ст.125 визначив, що «система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації». Спеціалізація передбачала створення  господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди;

- завершальними штрихами в оформленні системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 року № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів» та Кодекс адміністративного судочинства.

З 01 січня 2005 року в системі адміністративних судів України було утворено Сумський окружний адміністративний суд.

Фактично реєстрація органу державної влади відбулася 15 травня 2008 року.

20 березня 2008 року Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» № 239-VI Шаповал Микола Михайлович був обраний суддею Сумського окружного адміністративного суду, а вже 17 квітня 2008 року Рішенням  Ради суддів України «Про призначення голів окружних адміністративних судів» № 48 призначений головою Сумського окружного адміністративного суду.

Із цього моменту розпочалася організаційна робота щодо забезпечення належних умов функціонування суду: забезпечення приміщенням суду, поступове проведення капітального ремонту, формування штатного розпису суду.

Із 22 травня 2008 року колектив Сумського окружного адміністративного суду  складався з трьох суддів: Соколова В.М., Мельнікова Р.В., Шаповала М.М. Саме вони виносили перші рішення Сумського окружного адміністративного суду та  напрацьовували практику в сфері захисту прав і законних інтересів громадян та підприємств.

03 червня 2008 року Головою Державної судової адміністрації України був затверджений перший штатний розпис Сумського окружного адміністративного суду у кількості 55 штатних одиниць.

Першими працівниками апарату Сумського окружного адміністративного суду були: головний бухгалтер Полеся О.П., помічник судді Шевченко І.Г., секретар судового засідання Великодна А.В., головний спеціаліст Недайхліб К.І.

10 липня 2008 року до штату Сумського окружного адміністративного суду на підставі Постанови Верховної Ради «Про обрання суддів» 301-VI на посаду судді був зарахований суддя Бондар С.О.

27 серпня 2008 року у Сумському окружному адміністративному суді був проведений перший іспит на заміщення вакантних посад державних службовців, за результатами якого були рекомендовані до призначення на посади керівника апарату суду Логвиненко О.М., головного спеціаліста з кадрової роботи Прохоренко А.А., головного спеціаліста з інформаційних технологій Стадник А.В.

Процесуальну діяльність Сумський окружний адміністративний суд відповідно до п.4 розділу VIІ «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу адміністративного судочинства України розпочав 11 лютого 2009 року.

Певний час Сумський окружний адміністративний суд ділив приміщення, яке розташоване за адресою м. Суми,  вул. Кірова, 157, з 157 територіальним центром комплектації військовослужбовцями.

03 червня 2010 року Господарським судом Сумської області було винесено рішення про зобов’язання Сумського обласного військового комісаріату звільнити приміщення, розташоване за адресою м. Суми, вул. Кірова, 157, яке на той час, 03.09.2008, було передано Сумському окружному адміністративному суду на підставі договору оренди нерухомого майна.

Але приміщення, в якому розміщувався суд, не відповідало вимогам здійснення судочинства. Тривалий час гостро стояло питання щодо забезпечення належними умовами праці працівників суду.

Нині, відповідно до Рішення Сумської міської ради № 360 від 16.07.2013 та № 2551-МР від 31.07.2013, змінено поштову адресу Сумського окружного адміністративного суду з вул. Кірова, 157 на вул. Герасима Кондратьєва, 159.

Приміщення  Сумського окружного адміністративного суду набуває сучасного функціонального вигляду та відповідає умовам для здійснення судочинства.

 

       

Кожен суддя забезпечений власним кабінетом, зали судових засідань оснащені необхідним комп’ютерним обладнанням та мають нарадчі кімнати.

Створені сприятливі умови для представників сторін, які за допомогою загальнодоступного комп’ютерного обладнання можуть самостійно отримати інформацію про стан конкретної справи та час її розгляду, дізнатися реквізити для сплати судового збору, переглянути сторінки Сумського окружного адміністративного суду та судів вищих інстанцій на веб-порталі «Судова влада України», а також скористатися зручною формою для формування квитанції для сплати судового збору в приміщенні суду.

На сьогодні штатна чисельність суддів Сумського окружного адміністративного суду складає 17 суддів, серед яких голова суду – Воловик Сергій Володимирович.

Колектив суддів – це високоосвічені, кваліфіковані спеціалісти, які повністю відповідають статусу судді і з честю несуть це звання:

        - Шаповал Микола Михайлович

        - Бондар Сергій Олександрович;

        - Гелета Світлана Михайлівна;

        - Глазько Сергій Михайлович;

        - Діска Аліна Борисівна;

        - Кравченко Євген Дмитрович;

        - Кунець Олена Миколаївна;

        - Опімах Лариса Миколаївна;

        - Осіпова Олена Олександрівна;

        - Павлічек Вікторія Олександрівна;

        - Прилипчук Олександр Анатолійович;

        - Савицька Наталія Валентинівна;

        - Сидорук Антон Іванович;

        - Соп’яненко Олександр Володимирович;

        - Шевченко Ірина Григорівна.

Штатна чисельність працівників апарату Сумського окружного адміністративного суду складає 64 особи.

В апараті суду створено шість структурних підрозділів, а саме:

- відділ документального забезпечення, до складу якого входить канцелярія суду;

- відділ бухгалтерського обліку, матеріально-технічного та господарського забезпечення;

- сектор правового забезпечення та взаємодії зі ЗМІ;

- сектор управління персоналом;

- сектор інформаційних технологій;

- сектор судової статистики, узагальнення судової практики, доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян. 

За весь час роботи Сумського окружного адміністративного суду, починаючи з 11 лютого 2009 року, до суду надійшло понад 90 тисяч адміністративних справ.