flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 Перелік установ, які мають дозвіл на проведення судових експертиз

 

Суб’єкт судово-експертної діяльності.

Види експертиз

Предмет досліджень

Адреса установи

Контактні телефони, електронна пошта

1.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертиза матеріалів, речовин і виробів.

(Лабораторія фізичних, хімічних та біологічних досліджень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Вибухово-технічна експертиза

 

Товарознавча експертиза.

 

 

Автотоварознавча експертизи.

 

 

Експертиза пов'язана з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почеркознавча експертиза.

 

Авторознавча експертиза.

 

Психологічна експертиза.

 

Мистецтвознавча експертиза.

 

Інженерно-технічна експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерно-технічна експертиза.

 

 

 

 

 

 

Економічна експертиза.

 

 

 

 

Експертиза відеозвукозапису

 

 

 

 

 

Інженерно-технічна експертиза.

 

 

 

Технічна експертиза документів

 

 

 

 

Електротехнічна експертиза

 

- дослідження лакофарбових матеріалів і покрить;

- дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них;

- дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них;

- дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;

- дослідження скла, кераміки та виробів з них;

- дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- дослідження спиртомістких сумішей;

- дослідження ґрунтів;

- дослідження металів і сплавів;

- дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин;

- дослідження сильнодіючих і отруйних речовин.

 

- дослідження об'єктів рослинного походження;

- дослідження об'єктів тваринного походження.

 

-дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу.

 

- оцінка машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання.

 

- визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу.

 

- дослідження, пов’язані з літературними і художніми творами;

- дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші;

- дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);

- дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;
- дослідження, пов’язані з промисловими зразками;

- дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

- економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

 

- дослідження почерку і підписів.

 

 

- дослідження писемного мовлення.

 

- психологічні дослідження.

- мистецтвознавчі дослідження

 

 

- дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод;

- дослідження технічного стану транспортних засобів;

- дослідження деталей транспортних засобів;

- дранспортно-трасологічні дослідження;

- дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці;

- дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки;

-дослідження технічної експлуатації електроустаткування;

- дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації.

 

- дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів, розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками, визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд, оцінка земельних ділянок. дорожньо-технічні дослідження.

 

-дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів про економічну діяльність підприємств і організацій, документів фінансово-кредитних операцій.

 

- технічне дослідження матеріалів та засобів відео звукозапису.

- дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ.

- лінгвістичне дослідження усного мовлення.

 

- дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

-дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

 

- дослідження реквізитів документів.

- дослідження матеріалів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення документів.

 

 

 

- дослідження технічної експлуатації електроустаткувань

61177,

м. Харків,

вул. Золочівська, 8 а,

+38(057) 372-13-23, 372-20-01

http://www.hniise.gov.ua

(057) 372-17-94

(057) 372-17-63

(057) 372-20-19

(057) 372-11-89
(057) 372-17-88

(057) 757-43-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Сумське відділення при Харківському  науково-дослідному  інституті судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса

Електротехнічна експертиза

 

 

 

 

 

Почеркознавча експертиза.

 

 

 

 

 

 

Авторознавча експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

Технічна експертиза документів.

 

 

 

 

Криміналістична експертиза.

 

Автотехнічна експертиза.

 

 

 

 

 

Експертиза технічного стану транспортного засобу.

 

 

 

Економічна експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівельно-технічна експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарознавча експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

Автотоварознавча експертиза .

- встановлення причин виникнення аварійних режимів в електротехнічних мережах та електрообладнанні, вплив їх режимів на роботу електроприводів та електробезпеку людини, аналіз електроустановок та їх відповідальність нормативним вимогам.

 

- ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) та підпису;

- встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисне зміненим почерком, із наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи.

 

- вирішення ідентифікаційних завдань (щодо ототожнення особи автора тексту), а також не ідентифікаційні завдання; діагностичні – про умови складання тексту, наявність викривання ознак писемного мовлення тощо, класифікаційні – про місце формування мовленнєвих навичок, рідну мову, освіту автора документа.

 

- установлення факту і способу винесення змін до документу (підчистка, травлення, дописка та інше).

- встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

 

- ідентифікація номерних агрегатів та вузлів транспортних засобів.

 

- встановлення механізму ДТП та її елементів, відповідності дій водія транспортного засобу в даній дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, причинно - наслідкового зв’язку між діями водія та ДТП.

 

- встановлення несправностей технічного засобу, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення  (до дорожньо-транспортної пригоди чи внаслідок неї або після неї), визначення впливу несправності та розвиток пригоди.

 

- встановлення документального підтвердження розміру нестач або надлишків ТМЦ, грошових коштів, інших активів за актами інвентаризації, документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів,цінних паперів, інших активів,

- встановлення документального підтвердження зазначених в актах контролюючих органів порушень;

- встановлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій із нарахування та виплати всіх видів заробітної плати та інших соціальних виплат, визначення частки майна, що підлягає виплаті учаснику в результаті його виходу зі складу засновників;

- встановлення документального підтвердження розміру платежів за кредитом;

- встановлення відповідності відображення інших фінансово-господарських операцій вимогам чинного законодавства України.

 

- оцінка нерухомого майна та земельних ділянок;

- визначення матеріальної шкоди заподіяної власнику нерухомого майна внаслідок залиття, пожеж тощо.

- перевірка кошторисної документації;

- визначення об’ємів будівельно-ремонтних робіт, правильність застосування розцінок.

- визначення варіантів розподілу домоволодіння та видатків порядку користування земельною ділянкою.

 

- оцінка всіх груп товарів, обладнання, побутової техніки тощо.

- визначення їх дефектів та зносу, встановлення якісних змін та причин цих змін;

- визначення розміру матеріальної шкоди товарів внаслідок будь-яких пошкоджень;

- визначення коду товару.

 

-оцінка транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та визначення матеріальної шкоди, завданої власнику транспортного засобу внаслідок пошкоджень (ДТП)

40000, м. Суми ,

вул. Г. Кондратьєва, 27

(0542)781-404,

(0542)600-840,

(0542)600-850.

3.

ТОВ «Агенція судових експертиз»

Авто-технічна/Авто-товарознавча експертиза

 

 

 

 

 

Будівельно-технічна експертиза

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожежно-технічна експертиза

 

 

 

Товарознавча експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна експертиза.

 

 

 

 

 

Біологічна/Агротехнічна експертиза.

- встановлення обставин і механізму ДТП, технічного стану транспортних засобів, технічного стану дороги та ін. обставин, що сприяли виникненню ДТП.

- визначення вартості ТЗ, визначення розміру збитку, завданого власнику ТЗ.

 

- визнання ринкової вартості нерухомого майна, установлення відповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту та вимогам будівельних норм;

- визначення вартості  будівельних робіт;

- розробка варіантів поділу відповідно до часток співвласника;

-розробка варіантів користування земельною ділянкою, оцінка земельних ділянок.

 

- дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки, дослідження технічної експлуатації електроустаткування.

 

- дослідження недоліків товару, їх істотності, визначення вартості товару, враховуючи його недоліки, можливість подальшого використання;         

- дослідження моменту появи недоліків: при виготовленні, зберіганні виробником або продавцем, транспортуванні або неправильної експлуатації користувачем. відповідності умов виготовлення встановленим стандартам;

 

- дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження  документів про економічну діяльність підприємств, організацій, дослідження  документів фінансово-кредитних операцій.

 

- дослідження  об’єктів тваринного і рослинного походження.

- визначення біологічної належності, поточного стану (фази розвитку), механізму утворення на них ушкоджень, причин, що викликали зміну цих об’єктів.

03680, м.Київ,

вул.Сім’ї Сосніних, 3, оф.506

+380(44)593-70-61

4.

Київська незалежна судово-експертна установа.

 

Детальний

перелік

послуг

Лінгвістична експертиза.

 

 

 

 

 

 

Психолого-лінгвістична експертиза.

 

 

 

 

Експертиза матеріалів, речовин та виробів.

- питання щодо ототожнення особи, автора тексту; не ідентифікаційні завдання (діагностичні) про умови складання тексту, факт викривлення ознак писемного мовлення, тощо, класифікаційні завдання про місце формування мовленнєвих навичок, рідну мову, освіту автора документа.

 

- ввстановлення справжнього автора письмового тексту. (Тобто чи добровільно особа написала текст або під диктовку);

- встановлення психологічної особливості автора, його вік, стать, інтелектуальний рівень та ін.

  

- виявлення на предметах обстановки місця події мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин, визначення роду  виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техниці та на виробництві  (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо); - встановлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин, встановлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

04050, м. Київ,

вул. Мельникова, 81,

корп. 20, оф.403

(044)501-69-88,

(067) 238-50-36.

E-mail:info@kise.in.ua

5.

ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності

Судові експертизи та експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

- дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, з комп’ютерними програмами та базами даних, з винаходами і корисними моделями, з промисловими зразками, пов’язані з комерційними (фірмовими)найменуваннями, торговельними марками (знаками на для товарів і послуг), географічними зазначеннями, економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

04071, м.Київ, а/с 209

8(044) 331-00-79,

8(044) 417-40-43.

6.

Харківська державна зооветеринарна академія.

Бюро судово-ветеринарних досліджень

Судово-ветеринарні дослідження

- розслідування правопорушень  у сфері сільського господарства, виробництва, обігу; реалізації продукції тваринного походження; якості, безпечності та фальсифікації продукції та сировини тваринного походження;

- встановлення видової належності м’яса тварин;

- дослідження  за справами про лікарські помилки, що мали місце під час догляду, лікування, профілактичних заходів та вибракування тварин;

- проведення досліджень за справами з вирішення суперечливих господарських питань у галузях технології тваринництва та ветеринарної медицини;

- дослідження документів з метою встановлення  їх відповідності чинному законодавству України стосовно ветеринарної медицини, ін.

62341, Харківська область, Дергачівський р-н, п/в Мала Данилівка, вул.Академічна,1

(05763) 5-74-73

0671860665

7

Державний науково-дослідний контрольний інститутветеринарних препаратів та кормових добавок.

Дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок.

- здійснення державного контролю за дотриманням вимог стандартів, фармакопейних статей, технічних умов, технологічних регламентів, ветеринарно-санітарних правил;

- здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів України щодо забезпечення якості ветеринарних лікарських засобів, розробка методів контролю;

- стандартизація ветеринарних лікарських засобів, узгодження НД на серійний випуск, затвердження НД на дослідні партії ветеринарних препаратів та кормових добавок;

- сертифікація ветеринарних лікарських засобів, сировини і продуктів тваринного походження, атестація виробництв ветеринарних лікарських засобів, акредитація випробувальних лабораторій контролю якості ветеринарних препаратів та кормових добавок;

- експертиза наукових розробок, зразків НД та інших матеріалів на вітчизняні та імпортні ветеринарні препарати з метою їх реєстрації;

- апробація та проведення державнихвипробувань вітчизняних та імпортних препаратів, які реєструються в Україні;

- випробування ветеринарних лікарських засобів для вивчення їх ефективності і безпечності на базі науково-експериментальної лабораторії Інституту, базових та інших господарств;

- виявлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках;

- здійснення наукових та економічних зв'язків із зарубіжними Інститутами, підприємствами та установами з питань контролю, стандартизації, сертифікації, спільної розробки, виробництва, апробації, придбання та реалізації ветеринарних лікарських засобів та кормових добавок. 

79019, м. Львів, вул. Донецька, 11

+38032252-33-72 +38032252-82-84

(067 670-63-07)

8

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Зєвс"

Економічна експертиза

 

дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності

40021, 
м. Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 127/7

(0542)790-781,

(0542)619-723,

096-503-18-05

9

Сумський науково- дослідний експертно- криміналіст ичний центр МВС У країни

 

 

40007, м. Суми, вул.

Промислова, 8

тел. (0542) 667-715, факс 667-716 E-mail:

sumi@dndekc.mvs.g

ov.ua

сайт:

http://ndekc.gov.ua

 

Почеркознавча та

лінгвістична

Дослідження

почерку і

підписів

 

Технічна

експертиза

документів

Дослідження

реквізитів

документів.

Дослідження

друкарських

форм та інших

засобів

виготовлення

документів.

Експертиза зброї

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу. Дослідження холодної зброї.

Трасологічна

Дослідження слідів людини та слідів тварини. Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів,

ідентифікація

цілого за

частинами.

Криміналістичне

дослідження

транспортних

засобів.

Дослідження

ідентифікаційних

номерів та

рельєфних

знаків.

Дактилоскопічні

дослідження.

Вибухово-технічна

Дослідження

вибухових

речовин,

продуктів вибуху та пострілу. Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху.

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення.

; Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями.

Матеріалів, речовин та виробів

Дослідження

волокнистих

матеріалів і

виробів з них.

Дослідження

нафтопродуктів і

пально-

мастильних

матеріалів.

Дослідження

наркотичних

засобів,

психотропних

речовин, їх

аналогів

та прекурсорів.

Дослідження

спиртовмісних

сумішей.

Дослідження

металів і сплавів.

Дослідження

спеціальних

хімічних

речовин.

Дослідження

сильнодіючих і

отруйних

лікарських

засобів.

Біологічна

Імунологічні

дослідження.

Дослідження

волосся.

Інженерно-

транспортна

Дослідження

обставин і

механізму

дорожньо-

транспортних

пригод.

Дослідження

технічного стану

транспортних

засобів.

Транспортно-

трасологічні

дослідження.

Будівельно-

технічна

Дослідження

об’єктів

нерухомості,

будівельних

матеріалів,

конструкцій та

відповідних

документів.

Земельно-технічна

Розподіл земель

та визначення

порядку

користування

земельними

ділянками.

Пожежно-технічна

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки.

Комп’ютерно- технічна

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

Оціночно-

будівельна

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів і споруд.

Оціночно-земельна

Оцінка

земельних

ділянок.

Економічна

Дослідження

документів

бухгалтерського,

податкового

обліку і

звітності.

Дослідження

документів про

економічну

діяльність

підприємств і

організацій

Дослідження

документів

фінансово-

кредитних

операцій

Товарознавча

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів.

Автотоварознавча

Визначення

вартості

колісних

транспортних

засобів та

розміру збитку,

завданого

власнику

транспортного

засобу.