flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, а також відомості з позначкою « Літер М» в Сумському окружному адміністративному суді

Документи по темі:

28 Kb  docx-файл

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Сумського окружного адміністративного суду

№ 86-ОД від 18.12.2019 року

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, а також відомості з позначкою « Літер М»

в Сумському окружному адміністративному суді

 

  1. Відомості з питань режимно-секретної роботи:

 

1.1 Номенклатура посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

1.2 Документи, що містять відомості про оформлення, надання скасування допуску та доступу до державної таємниці.

1.3 Акти перевірки наявності секретних документів.

1.4 Відомості щодо режимних приміщень (зони, території) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходів щодо їх охорони.

1.5 Акти передачі матеріальних носіїв секретної інформації.

1.6 Матеріали технічного захисту інформації (крім загального характеру, а також таких які мають гриф « Таємно»).

1.7 Номенклатура секретних справ.

1.8 Розпорядчі документи з питань охорони державної таємниці.

1.9 Журнали обліку секретного діловодства.

1.10 Звіти про стан охорони державної таємниці.

1.11 Листи та інші матеріали підготовлені виконавцями секретних документів, які містять інформацію, що не становить державної таємниці, але у разі розголошення якої можливе настання перешкод для забезпечення збереженості державної таємниці.

1.12 Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення воєнного або надзвичайного стану.

1.13 Акти на знищення секретних документів  та документів з грифом «Для службового користування», якщо вони не розкривають їх змісту.

 

  1. Відомості з питань технічного захисту інформації:

 

2.1.Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Сумському окружному адміністративному суді.

2.2.Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім  документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

2.3.Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності, матеріалів їх обстеження та атестування.

2.4.Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів, кодів доступу до ідентифікаторів до інформаційно-аналітичних схем та баз даних.

 

  

  1. Відомості з питань організації роботи Сумського окружного адміністративного суду

 

3.1.Відомості, що містяться в документах суду, які містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

3.2. Відомості що містяться в документах суду щодо організаційно-кадрової роботи (особові справи суддів та працівників суду).

3.3. Відомості що містяться в документах суду, які мають матеріали службових розслідувань.

3.4. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ працівників суду ( суддів, державних службовців, працівників патронатної служби, службовців) та трудових книжках і вкладишах до них.

 

  1. Відомості з питань мобілізаційної роботи:

 

4.1. Відомості, які не включено до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про заходи мобілізаційної підготовки.

4.2. Відомості по військовозобов’язаних, заброньованих за Сумським окружним адміністративним судом, а також звіт «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій».

4.3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Сумського окружного адміністративного суду.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання комісії з питань

роботи зі службовою інформацією

Сумського окружного адміністративного суду

від 17.12.2019 № 1