flag Судова влада України
Гаряча лінія Державної судової адміністрації України 0 800 501 492

Виступ Голови ДСА України на XV з’їзді суддів України

07 березня 2018, 08:50

Шановні делегати та учасники з’їзду суддів України!

Шановні пані та панове!

Хочу поінформувати всіх присутніх у цій залі про результати роботи ДСА України у 2017 році та перспективи на 2018 рік у вигляді короткої презентації.

Усім делегатам з’їзду в матеріалах роздано детальну інформацію про діяльність ДСА України за 2017 рік.

У своїй доповіді я хочу акцентувати увагу на основних напрямах нашої роботи.

Всім відомо, що на сьогодні триває судова реформа, одним з етапів якої є оптимізація судів. Цей процес нерозривно пов'язаний з визначенням кількості суддів у кожному суді, що безпосередньо впливає на доступність правосуддя в Україні.

Станом на 1 січня 2018 року затверджена штатна чисельність суддів апеляційних і місцевих судів становила 7235 посад, фактична кількість суддів склала 5515 (без урахування чисельності суддів у судах, розташованих у зоні проведення АТО та тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя). Кількість вакантних посад суддів складає 1720 або 24% від штатної чисельності.

Станом на 1 січня 2017 року штатна чисельність суддів становила 7967 посад,

фактична кількість суддів становить 5990.

Кількість вакантних посад складала 1977 або 25% від  штатної чисельності.

Штатна чисельність працівників апаратів апеляційних і місцевих судів станом на 1 січня 2018 року складала 28852 посади, з яких фактично зайнятими були 25232 посади.

Кількість вакантних посад становила 3620, що складає 12% від штатної чисельності працівників апаратів цих судів.

Станом на 1 січня 2017 року фактично зайнятими були 25093 посади.

Кількість вакантних посад – 3759 або 13% від  штатної чисельності працівників апаратів цих судів.

У 2017 році відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" започатковано нову процедуру відрядження суддів як тимчасового переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Підстави для пропозицій щодо відрядження судді встановлюються ДСА України відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя.

ДСА України згідно із зазначеним Порядком за цей період надіслано повідомлення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність підстав для відрядження 319 суддів, з них указами Президента України переведені до інших судів уже 70 суддів.

 Завдяки цьому указами Президента України відновлено належне здійснення правосуддя вже у 37 судах.

Крім того, з метою раціонального використання бюджетних коштів ДСА України внесла Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України пропозицію щодо вирішення питання про переведення 48 суддів судів Донецької та Луганської областей на вакантні посади у встановленому законодавством порядку без застосування конкурсу, які на сьогодні прикріплені до цих судів.

З метою приведення існуючої мережі місцевих та апеляційних судів у відповідність до видів судів, визначених законом, у 2017 році Президентом України видано укази про ліквідацію, реорганізацію та утворення судів.

Загалом унаслідок проведеної оптимізації кількість апеляційних і місцевих судів скоротиться до 377.

          На виконання згаданих указів Президента України ДСА України здійснюватиме наступні заходи:

 1. Затвердження плану заходів щодо ліквідації судів.
 2. Утворення ліквідаційних комісій судів.
 3. Визначення кількості суддів у новоутворених судах.
 4. Призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату новоутвореного суду.

Для реалізації цих заходів послідовність дій ДСА України наступна:

 • визначення оптимальної кількості суддів у новоутворених судах з урахуванням змін, внесених до процесуального законодавства, та судового навантаження;
 • погодження кількості суддів у новоутворених судах з Вищою радою правосуддя;
 • визначення кількості суддів у новоутворених судах наказом ДСА України;
 • інформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визначену кількість суддів у новоутворених судах.

З метою належного фінансового забезпечення діяльності судів ДСА України зробила рішучі кроки в напрямку реформування системи бюджетування на основі європейських стандартів.

На даному слайді наведені моделі бюджетування 2017 та 2016 років.

Модель бюджетування 2017 року направлена на досягнення конкретних результатів,

а саме:

забезпечення повного розгляду всіх судових справ, що надійшли,

скорочення термінів розгляду судових справ,

підвищення продуктивності праці суддів

та ефективне використання фінансових ресурсів.

Такі підходи дали можливість отримати суттєве збільшення фінансових ресурсів у бюджеті на 2017, 2018 роки.

На відміну від бюджету 2017 року, бюджетування 2016 року ґрунтувалося на потребі органів та установ системи правосуддя, до якої в Міністерства фінансів України завжди були великі питання, у результаті чого не вдавалось отримати необхідні обсяги бюджетних коштів.

На основі рекомендацій міжнародних експертів ДСА України розроблено Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, рекомендоване рішенням Ради суддів України у 2016 році.

Визначена Положенням методика планування ґрунтується на зрозумілих для суспільства результативних показниках роботи системи правосуддя.

Результативні показники розподіляються на дві категорії:

Перша. Показники ефективності роботи судів, до яких відносяться: відсоток вирішених справ і строк розгляду судової справи.

Друга. Показники ефективності використання ресурсів, до яких відносяться: продуктивність роботи судді та вартість судової справи (2016 рік - 5178 грн, 2017 рік  - 6498 грн).

Бюджетний запит на 2017 та 2018 роки формувався з урахуванням оптимального значення цих показників.

Основним показником, що використовується для планування видатків бюджету суду на основі результату є модельна справа.

Планування бюджетних призначень на 2017 − 2018 роки є більш відкритим і зрозумілим для суспільства, що дозволило отримати на поточний рік бюджетні призначення в сумі 13,5 млрд гривень.

Рівень задоволення потреби системи правосуддя на 2018 рік уперше за останні роки становить 78%.

З моменту застосування зазначеної методики показник задоволення потреби зріс із 48 до 78%, тобто на 30%.

Приріст бюджетних призначень у поточному році для органів та установ системи правосуддя в порівнянні з 2017 роком становить   4,9 млрд грн або 56%.

Слід відмітити, що вдалося досягти суттєвого приросту обсягів загального фонду державного бюджету, які зросли з 3,6 млрд грн у 2016 році до 6,6 млрд грн у 2017 році або майже в два рази.

Така ж тенденція збереглась і в поточному році.

Обсяг планових видатків загального фонду державного бюджету склав 10,7 млрд грн, який більше показника 2017 року на 4,1 млрд грн, що складає 61%.

Надіємося, що така тенденція збережеться і в наступних роках.

 

У 2017 році бюджетні кошти були використані за напрямами наступним чином:

 • соціальні видатки (іншими словами ФЗП) склали 7,3 млрд грн або 76%;
 • капітальні видатки 1,1 млрд грн або 11%;
 • інші поточні видатки 900 млн грн або 10%;
 • комунальні видатки 200 млн грн або 3%.

 

У 2018 році відбулося збільшення видатків за всіма напрямами порівняно з 2017 роком, а саме:

 • соціальні видатки на 3,2 млрд грн або на 43%;
 • капітальні видатки на 500 млн грн або на 46%;
 • інші поточні видатки на 100 млн грн на 14%;

-       комунальні видатки на 59 млн грн або на 24%.

А фактично ці показники будуть значно більшими за рахунок понадпланових надходжень судового збору до спеціального фонду державного бюджету на кінець поточного року.

Фактичні надходження судового збору у 2017 році склали 2,9 млрд грн при плані 2 млрд гривень.

Понадпланові надходження судового збору складають  900 млн грн або 48%.

У 2017 році надійшло судового збору за розгляд справ:

 місцевими загальними судами в сумі 948 млн грн, що становить 32% усіх надходжень судового збору;

місцевими адміністративними судами – 648 млн грн або 22%,

місцевими господарськими судами – 528 млн грн або 18%.

Надходження судового збору за розгляд справ апеляційними судами в сукупності склали 754 млн гривень.

На даному слайді ми бачимо стабільну та позитивну динаміку зростання загального обсягу бюджету протягом 2016 – 2018 років із урахуванням понадпланових надходжень судового збору.

Так, видатки на кінець 2017 року в порівнянні з 2016 роком зросли на понад 3 млрд грн або на 46%. 

Стосовно фактичних надходжень судового збору, нажаль, зростання у 2017 році не відбулося, що зумовлено зменшенням кількості судових справ, які надходять на розгляд судів та розширенням кола пільговиків.

Аналогічна ситуація відбувається і в поточному році.

У 2017 році в порівнянні з 2016 кількість таких справ зменшилася на 5%.

Позитивним моментом є відміна пільг щодо сплати судового збору для ряду державних структур, включаючи  Пенсійний фонд України.

У 2017 році ДСА України також опікувалася надважливим напрямом – підвищенням соціальних стандартів суддів та працівників апаратів судів.

Середня суддівська винагорода у 2017 році становила 25 363 грн, і зросла в порівнянні з 2016 роком на 3 029 грн, або на 13,6 відсотка.

Водночас, середня заробітна плата працівників апаратів суддів у 2017 році становила 12 044 грн, що більше в порівнянні з 2016 роком на 3 819 грн, або 46,4 відсотка.

Забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали  вимогам щодо здійснення правосуддя, належить до пріоритетних напрямів діяльності ДСА України.

На сьогодні загальна площа приміщень, в яких розміщуються суди, становить 857 тис. кв. м або 49% від потреби, що складає 1,7 млн кв. метрів.

 У 2016 році цей показник становив 47% - (822 тис. кв. м). Таке збільшення стало можливим завдяки нашим спільним зусиллям в напрямку передачі до сфери управління ДСА України будівель державної та комунальної форм власності.

 Важливим результатом нашої діяльності у 2017 році є передача до сфери управління ДСА України 19 адміністративних приміщень (у 2016 році було передано 5 об’єктів нерухомості).

Так, у звітному році, Урядом прийнято 6 розпоряджень щодо передачі приміщень для розміщення судових установ у містах Хмельницькому, Ужгороді, Запоріжжі, Смілі та Чернігові загальною площею понад 10 тис. кв. метрів.

Крім того, підписано 7 спільних наказів ДСА України з іншими державними органами щодо передачі приміщень для розміщення судових установ у Житомирській області (м. Андрушівка), Київській області (м. Сквира, м. Тетіїв), Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ, м. Надвірна), Сумській області (м. Кролевець), Харківській області (смт Кегичівка), загальною площею понад  7 тис. кв. метрів.

У 2017 році за рахунок бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету придбано приміщення для розміщення Херсонського окружного адміністративного суду та Олевського районного суду Житомирської області. Загальна площа придбаних приміщень понад 3 тис. кв. метрів.

Також за спільною ініціативою ДСА України та Національного банку України Урядом прийнято постанову, відповідно до якої передано до сфери управління ДСА України адміністративні будівлі Національного банку України в містах Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Чернігові загальною площею понад 16 тис. кв. метрів.

Зазначу, що на сьогодні продовжується робота в напрямку аналогічної передачі приміщень Національного банку України в інших областях України.

У результаті здійснення такої передачі система правосуддя отримає будівлі і споруди загальною площею майже 145 тис. кв. метрів додатково,  що дозволить суттєво поліпшити доступ громадян до правосуддя.

ДСА України спільно із судами та територіальними управліннями продовжує здійснювати заходи щодо забезпечення судів приміщеннями та земельними ділянками державної форми власності.

На сьогодні 536 приміщень, в яких суди розміщуються, та здійснюють правосуддя, що становить 61% від їх загальної кількості перебувають у сфері управління ДСА України, тобто в державній формі власності,

всі інші приміщення використовуються судами на умовах оренди.

Одним із першочергових завдань є  також облаштування додаткових залів судових засідань.

На сьогодні потреба апеляційних і місцевих судів  у додаткових залах судових засідань становить 1641 зал.

У 2017 році в апеляційних і місцевих судах облаштовано 35 додаткових залів судових засідань.

Крім того, у вже існуючих залах для розгляду цивільних справ в апеляційних та місцевих загальних судах було встановлено загородження із спеціального захисного скла, що дозволило збільшити кількість залів для розгляду кримінальних справ на 105.

Рівень забезпечення залами судових засідань складає:

апеляційних загальних судів – 49%,

апеляційних адміністративних судів – 60%,

апеляційних господарських судів – 66%.

місцевих загальних судів – 76%,

окружних адміністративних судів – 62%,

місцевих господарських судів – 58%.

Станом на 1 січня 2018 року в залах судових засідань для розгляду кримінальних справ апеляційних та місцевих загальних судів проведено заміну 75% існуючих стаціонарних металевих загороджень на загородження зі спеціального захисного скла.  

З них у 2017 році здійснено заміну 555 металевих загороджень проти 292, встановлених у 2016 році.

До кінця поточного року плануємо завершити цю роботу і встановити ще  562 таких загородження.

Всі апеляційні суді в повному обсязі забезпечені камерами для тимчасового тримання обвинувачених (підсудних), засуджених.

Місцеві загальні суди забезпечені такими камерами на 73%.

Робота в цьому напрямку продовжується.

Після завершення робіт з реконструкції та ремонту, у тому числі розпочатих у попередні роки, у 2017 році введено в експлуатацію 21 приміщення судів, серед яких:

Апеляційний суд Миколаївської області

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Приморський районний суд Запорізької області

Валківський районний суд Харківської області

Ружинський районний суд Житомирської області

Орджонікідзевський районний міста Запоріжжя

Господарські суди Вінницької  області

та Рівненської  області

Луганський окружний адміністративний суд

та інші.

Загальна площа оновлених будівель судів становить понад 50 тис. кв. метрів (у 2016 році введено в експлуатацію 5 приміщень судів загальною площею понад 6 тис. кв. метрів).

Хочу звернути увагу, що одним із головних чинників успішного вирішення питання створення відповідних умов для учасників судових процесів, а також для роботи суддів і працівників апарату суду – є забезпечення державою належного рівня фінансових ресурсів, у тому числі  видатків розвитку для проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

Так, протягом 2017 року:

проведено капітальний ремонт у 281 приміщенні судів,

у 98 приміщеннях судів відремонтовано дах, покрівлю,

у будівлях 92 судів замінено опалювальні котли й облаштовано теплопункти з автономним теплопостачанням,

здійснено повну або часткову заміну внутрішніх електричних мереж у 144 приміщеннях судів.

Особливо хочу відмітити, що за ініціативою ДСА України Міністерством фінансів України у 2017 році було збільшено планові призначення за спеціальним фондом державного бюджету на 112,3 млн гривень для придбання службового житла працівникам, які переїхали на підконтрольні українській владі території у зв'язку з вимушеним переміщенням державних установ.

Як результат придбано 219 службових квартир загальною площею понад 10 тис. кв. метрів,  що дало можливість забезпечити житлом 220 працівників судових установ Донецької та Луганської областей.

Крім того, за результатами проведеного аналізу потребують поліпшення житлових умов ще 658 суддів та працівників апаратів судів,  які переведені до інших судів у зв’язку з припиненням роботи судів на території Донецької, Луганської областей і АР Крим.

Для забезпечення цих працівників службовим житлом ДСА України спільно з Урядом буде докладати максимальних зусиль для вирішення цього питання до кінця поточного року.

Для забезпечення доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ДСА України спільно з судами постійно вживаються відповідні заходи.

Протягом 2017 року кількість пандусів, облаштованих на входах до приміщень судів згідно з вимогами Державних будівельних норм України, збільшилася на 77 одиниць та становить 369.

З метою поліпшення умов перебування відвідувачів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення, у приміщеннях судів розміщено покажчики з дублюванням інформації шрифтом Брайля.

Протягом 2017 року в 67 приміщеннях судів здійснено дублювання назв основних приміщень шрифтом Брайля.

Робота в цьому напрямку не припиняється.

Одним із стратегічних напрямів підвищення ефективності здійснення судочинства є забезпечення засобами інформатизації.

Так, з метою виконання вимог процесуального законодавства України для забезпечення 3 007 залів судових засідань здійснено постачання та монтаж 1,5 тисячі систем відеоконференцзв’язку в місцеві та апеляційні суди.

У 2017 році придбано 353 системи відеоконференцзв'язку, що на 146 систем більше, ніж у минулому році.

Це дозволило у 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшити кількість проведених судових засідань у режимі відеоконференції на 27,5 тисяч сеансів.

З моменту впровадження систем відеоконференцзв'язку судами проведено близько 315 тисяч судових засідань.

Всі учасники судового процесу мають можливість отримувати електронні процесуальні документи.

На сьогодні такою можливістю скористалися близько 46 тис. юридичних та 287 тис. фізичних осіб, що дозволило учасникам судового процесу оперативно отримувати процесуальні документи в електронному вигляді та скоротити витрати бюджетних коштів.

Так, у 2017 році кількість надісланих електронних документів збільшилася на 20 тисяч або на 7% у порівнянні з 2016 роком.

Для забезпечення належних умов діяльності судів  одним з першочергових заходів залишається придбання засобів інформатизації –

комп'ютерної

та оргтехніки,

серверів,

технічних засобів фіксування судового процесу,

а також іншого обладнання.

Останніми роками спостерігається тенденція до покращення середнього рівня забезпечення цими засобами.

Протягом 2017 року придбано засобів інформатизації більше на 5 тисяч одиниць або на 90% в порівнянні з 2016 роком.

У 2018 році ДСА України планує забезпечити суди засобами інформатизації в повному обсязі.

За нашою ініціативою внесено зміни до Закону України "Про виконавче провадження", відповідно до яких стягувачем за судовими рішеннями про стягнення судового збору та про накладення штрафу визначено ДСА України на заміну органам Державної фіскальної служби України.

У 2017 року судами України видано близько 300 тисяч виконавчих документів про стягнення судового збору та штрафу, як засобу процесуального примусу на суму 530 млн гривень.

З них фактично виконано 116 тисяч виконавчих документів, що складає 39% від загальної кількості таких документів, на суму майже 77 млн гривень, які зараховані до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зазначені показники підтверджують правильність і ефективність внесених змін до законодавства України.

На завершення хочу зазначити, що основними пріоритетами діяльності ДСА України на  2018 рік залишаються:

 • підвищення ступеня фінансової незалежності;
 • підвищення ефективності судового адміністрування. Основним показником роботи суду має бути кількість розглянутих справ з мінімальними фінансовими затратами;
 • розробка Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
 • забезпечення судів засобами інформатизації (комп’ютерним та серверним обладнанням, оргтехнікою, засобами аудіо- та відеозапису тощо);
 • вирішення питань забезпечення судів приміщеннями державної форми власності, які відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя;
 • забезпечення функціонування Служби судової охорони в повному обсязі.

У 2018 році заплановано:

         після завершення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ввести в експлуатацію будівлі наступних судів:

Апеляційного суду Рівненської області,

Дніпропетровського та Одеського апеляційних адміністративних судів,

Рівненського окружного адміністративного суду,

Первомайського міськрайонного суду Харківської області,

         Жмеринського міськрайонного та Шаргородського районного судів Вінницької області,

Сторожинецького районного суду Чернівецької області,

         Шосткинського міськрайонного суду Сумської області,

         Кам’янець- Подільського міськрайонного суду Хмельницької області,

         Іршавського районного суду Закарпатської області,

Ічнянського районного суду Чернігівської області.

         розпочати реконструкцію та капітальний ремонт будівель для наступних судів:

         Апеляційного суду Черкаської області,

         Смілянського міськрайонного суду Черкаської області,

         Новокаховського міського суду Херсонської області,

         Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області,

         Ківерцівського районного суду Волинської області,

         Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

Ось таким був для нас 2017 рік. Завдяки нашій плідній співпраці та вашій підтримці ми разом змогли досягти певних успіхів.

 Дякую вам за це.