flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Підсумки роботи територіальних управлінь Державної судової адміністрації України за І півріччя 2011 року

 

Передумовою існування і визначальними складовими функціонування ефективного і справедливого судочинства та гарантіями здійснення якісного правосуддя судами та незалежними суддями є належне організаційне забезпечення діяльності судів.

З метою створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя та, виходячи з пріоритетів діяльності Державної судової адміністрації України, її територіальними управліннями протягом І півріччя 2011 року робота спрямовувалася на організаційне забезпечення діяльності місцевих загальних судів. Зокрема, йдеться про заходи фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру.

Слід звернути увагу на найактуальніші проблеми, що потребують першочергового розв’язання.

 

1.      Стан фінансового забезпечення судової системи

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» ДСА України, як головному розпоряднику коштів, на забезпечення місцевих загальних судів судової системи на І півріччя 2011 року передбачені асигнування у сумі 593 268,6 тис. грн. за загальним фондом державного бюджету, при цьому потреба у коштах на дані цілі складала 2 116 283,7 тис. грн., тобто, місцеві суди були забезпечені лише на 28,1 % від потреби. У доведеному обсязі коштів 89,5% складали соціальні видатки, на утримання - 5,9%, комунальні послуги – 4,6%. За спеціальним фондом державного бюджету були передбачені асигнування у сумі 58 570,9 тис. гривень.

Видатки загального фонду, передбачені кошторисами на І півріччя 2011 року, були профінансовані у повному обсязі. Спеціальний фонд державного бюджету недофінансований на 6 890,7 тис. грн., що склало 11,8%.

Основною проблемою з фінансового забезпечення місцевих загальних судів залишився низький рівень задоволення бюджетного  запиту. Місцевим судам у І півріччі критично не вистачало асигнувань для оплати комунальних послуг та енергоносіїв та виплати  щомісячного грошового утримання і вихідної допомоги.
Для поліпшення ситуації з фінансового забезпечення місцевих судів у І півріччі 2011 року Державною судовою адміністрацією України,  за пропозиціями територіальних управлінь, підготовлено та проведено п’ять довідок про зміни до розпису асигнувань загального фонду  Державного бюджету України на 2011 рік. Двома з них було здійснено збалансоване наближення асигнувань на оплату комунальних  послуг й енергоносіїв та поточних трансфертів населенню.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 14 червня 2011 року № 3491-VI судам всіх юрисдикцій і рівнів, організаційне забезпечення діяльності яких здійснює Державна судова адміністрація України, збільшено бюджетні призначення за комунальними видатками. Місцевим судам на суму 31 718,0 тис. гривень.

Відповідно до даних фінансових звітів за І півріччя 2011 року орієнтовна сума кредиторської заборгованості збільшилась у порівнянні з початком року на 1 897,67 тис. грн. або на 25,4% і станом на 01.07.2011 року складає 9 369,23 тис. гривень.

Таблиця динаміки  кредиторської заборгованості

№ п/п

Регіон

2010 рік (тис. грн.)

2011 рік (тис. грн.)

Різниця (тис. грн.)

Зменшення, збільшення (у %)

1

Автономна Республіка Крим

85,40

333,65

248,25

в 4 рази

2

Вінницька обл.

211,47

134,96

-76,51

-36,2%

№ п/п

Регіон

2010 рік (тис. грн.)

2011 рік (тис. грн.)

Різниця (тис. грн.)

Зменшення, збільшення (у %)

3

Волинська обл.

0,00

0,00

0,00

заборгованість відсутня

4

Дніпропетровська обл.

589,51

25,06

-564,45

-95,7%

5

Донецька обл.

185,20

135,62

-49,58

-26,8%

6

Житомирська обл.

125,82

1036,90

911,08

у 8 разів

7

Закарпатська обл.

110,40

110,40

0,00

не змінилась

8

Запорізька обл.

155,06

203,92

48,86

31,5%

9

Івано-Франківська обл.

501,12

501,12

0,00

не змінилась

10

Київська обл.

546,37

549,62

3,25

0,5%

11

Кіровоградська обл.

113,05

50,74

-62,31

-55,1%

12

Луганська обл.

0,00

0,00

0,00

заборгованість відсутня

13

Львівська обл.

55,12

322,02

266,9

в 6  разів

14

Миколаївська обл.

584,70

173,26

-411,44

-70,4%

15

Одеська обл.

223,95

230,73

6,78

3%

16

Полтавська обл.

0,00

317,62

317,62

100,0%

17

Рівненська обл.

167,97

326,73

158,76

в 2 рази

18

Сумська обл.

2,29

1916,53

1914,24

100,0%

19

Тернопільська обл.

0,00

309,08

309,08

100,0%

20

Харківська обл.

1 799,03

563,04

-1235,99

-68,7%

21

Херсонська обл.

234,57

247,60

13,03

5,5%

22

Хмельницька обл.

371,41

512,68

141,27

38,0%

23

Черкаська обл.

7,87

0,00

-7,87

-100,0%

24

Чернівецька обл.

851,15

751,05

-100,1

-11,8%

25

Чернігівська обл.

423,00

425,16

2,16

0,5%

26

м. Київ

4,20

4,20

0,00

не змінилась

27

м. Севастополь

122,90

187,54

64,64

52,6%

Разом

7471,56

9369,23

1897,67

25,4%

 

Проведений моніторинг свідчить, що значну частину кредиторської заборгованості складають:

- заробітна плата, з нарахуваннями на неї та довічним грошовим утриманням

21,4 % від загальної суми або 2017,4 тис. грн.;

- комунальні платежі 25 % від загальної суми або 2355,2 тис. грн.;

- капітальні видатки 44,7 % від загальної суми або 4430,5 тис. грн.

Впродовж звітного періоду ТУ ДСА України у Вінницькій області ліквідовано частину кредиторської заборгованості 2010 року на суму 158,7 тис. грн. Залишок в сумі 84,6 тис. грн. складає заборгованість за КЕКВ 2133 перед ВФ ДП «Судовий будівельно-експертний центр» за виконані роботи з капітального ремонту приміщення Вінницького районного суду. Однак, при затвердженні кошторису видатків на поточний бюджетний рік, кошти  для погашення боргу, що рахується на балансі з 26.12.2008 р. за КЕКВ 2133, не передбачено, що спонукає підрядника найближчим часом звернутися до суду з позовом про стягнення боргу в примусовому порядку.

З метою вирішення даної проблеми територіальним управлінням підготовлено та передано до ДСА України пропозиції щодо перерозподілу бюджетних асигнувань загального фонду, в межах кошторисних призначень Вінницького районного суду, шляхом збільшення видатків за КЕКВ 2133 за рахунок КЕКВ 1131, однак, на сьогоднішній день питання не вирішено.

За звітний період на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів для Погребищенського районного суду Вінницької області було виділено субвенції в сумі 25,0 тис. грн. Зазначені кошти, в зв’язку з надходженням на реєстраційний рахунок в останні дні червня, будуть освоєні впродовж наступного кварталу після внесення відповідних змін до кошторису доходів та видатків на 2011 рік.

Субвенції, що складали перехідний минулорічний залишок в сумі 31,8 тис. грн., керуючись напрямками та заходами Програми організаційного забезпечення діяльності судів м. Вінниці на 2009 – 2010 роки, після внесення відповідних змін до кошторису доходів та видатків, були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок не проведення платежів органом Держказначейства.

Також існувала проблема щодо реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань органом Держказначейства, підставою для яких є підтверджуючі документи, датовані останніми числами попереднього місяця. Враховуючи те, що первинні документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції на місцях, надходять від віддалених місцевих судів лише за 3-4 дні, то реєстрація в органах ДКУ та відображення в реєстрах бухгалтерського обліку таких господарських операцій відбувається із запізненням.

Протягом звітного періоду найбільш проблемним питанням було забезпечення потреб на комунальні послуги та енергоносії. Для вирішення цих проблем ТУ ДСА України в Луганській області вживалися заходи щодо суворого дотримання судами доведених лімітів та економного використання енергоносіїв. Крім цього, з метою своєчасної оплати проводився перерозподіл коштів в межах доведеного кошторису.

            ТУ ДСА України в Донецькій області має заборгованість за спожиті комунальні послуги станом на 01.07.2011 року склала 1137,4 тис. грн., а саме: теплопостачання – 841,3 тис. грн., водопостачання – 3,5 тис. грн., електроенергія – 258,6 тис. грн., природний газ – 32,7 тис. грн., інші послуги – 1,3 тис. грн.

            На адресу управління постійно надходять претензії від комунальних служб щодо несплати за спожиті послуги, попередження про припинення постачання електричної енергії у разі несплати у встановлений термін. Керівництвом управління вживаються усі можливі заходи щодо недопущення відключення судів від постачання комунальних послуг (відправлення гарантійних листів, складання графіків погашення заборгованості та ін.).

            Завдяки перерозподілу ТУ ДСА України в Полтавській області у червні 2011 року була частково погашена заборгованість за природний газ у сумі 29,9 тис. грн.

За перше півріччя 2011 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондам зменшилась на 41%, в порівнянні з заборгованістю на початок 2011 року. Територіальне управління неодноразово зверталося до ДСА України щодо додаткового фінансування для погашення цієї заборгованості. У першому півріччі 2011 року дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами зменшилась на 62,9%, в порівнянні з заборгованістю на початок 2011 року.

Через недостатність фінансування ТУ ДСА України у Дніпропетровській області станом на 1 січня 2011 року за КЕКВ 1134 рахувалась кредиторська заборгованість за укладеними договорами на загальну суму 589 514,31 грн, котру частково погашено за рахунок отриманого фінансування. На кінець звітного періоду залишилася дебіторська заборгованість у сумі 6 458,31 грн., з яких 5 878,31 грн. – заборгованість за використану відпустку працівниками судів, 580,00 грн. – авансові видатки на придбання проїздних квитків. 

В зв’язку з недостатнім фінансуванням ТУ ДСА України у Житомирській області станом на 1 липня 2011 року, в межах кошторисних призначень, створилась кредиторська заборгованість у місцевих загальних судах в сумі 1036,9 тис. грн.( в т.ч. кредиторська заборгованість 2008 року (капітальний ремонт приміщень судів) на загальну суму 125,8 тис.грн.), по ТУ ДСА України в Житомирській області – 18,5 тис.грн.

Станом на 1 липня 2011 в ТУ ДСА України у Рівненській області існує прострочена заборгованість за комунальними платежами: теплова енергія – 23,96 тис.грн., електроенергія – 2,29 тис.грн., що відображається в обліку з запізненням у зв’язку з тим, що наявність простроченої заборгованості не дає можливості проведення касових видатків за незахищеними статтями.

Через неналежне задоволення бюджетного запиту у ТУ ДСА України в Полтавській області виникла кредиторська заборгованість із заробітної плати та нарахуванню за заробітну плату, із оплати комунальних послуг та енергоносіїв у                       І півріччі 2011 року.

Загальним місцевим судам Львівської області протягом І півріччя критично не вистачало асигнувань для оплати за комунальні послуги та енергоносії, у зв’язку з чим утворилась прострочена кредиторська заборгованість, що унеможливило проведення видатків з казначейського рахунку за КЕКВ 5000. Крім цього, з метою погашення кредиторської заборгованості за комунальними послугами територіальне управління надавало до ДСА України пропозиції щодо перерозподілу коштів в межах доведеного кошторису. Так у І півріччі здійснено перерозподіл коштів за рахунок КЕКВ 1134 у сумі 267 100 грн. на КЕКВ 1160.

За ТУ ДСА України в Рівненській області станом на 1 липня 2011 рахується заборгованість за металодетектори в сумі 167,9 тис.грн., а за ТУ ДСА України в Закарпатській області  - кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 110,4 тис.грн. по КЕКВ 2110, за придбані у 2009 році стаціонарні металодетектори. Також критичною залишається ситуація з погашенням кредиторської заборгованості у ТУ ДСА України в АРК за капітальними видатками у сумі 85,4 тис. на придбання металодетекторів з 2008 року, що перейшла в стан простроченої.

За рахунок отриманого фінансування ТУ ДСА України в Запорізькій області погашена кредиторська заборгованість за 2010 рік за загальним фондом 70,7 тис. грн. та за спеціальним фондом – 480,8 тис. грн. Залишилась кредиторська заборгованість по КЕКВ 2133 в сумі 84,4 тис. грн., однак, кошторисом видатки із зазначеного КЕКВ не передбачені. Станом на 1 липня 2011 року також рахується кредиторська заборгованість із виплати щомісячного грошового утримання суддям, які працюють, в сумі 119,6 тис. грн., що виникла через недостатність кошторисних призначень на 2011 рік по КЕКВ 1341.

Слід відмітити, що з метою зменшення кредиторської заборгованості із оплати комунальних послуг ТУ ДСА України в Запорізькій області протягом півріччя 14 разів проводились наближення фінансування, також надані пропозиції щодо перерозподілу кошторисних призначень в межах затвердженого кошторису та пропозиції щодо збільшення видатків на оплату комунальних послуг на суму 758,9 тис. грн. за рахунок видатків споживання.

В зв’язку з тим, що фінансування комунальних послуг місцевих загальних судів у Автономній Республіці Крим на 2011 рік було зменшено на 33 %, у порівнянні з 2010 роком, та, враховуючи значне підвищення тарифів на комунальні послуги, призвели до зростання кредиторської заборгованості із оплати за комунальні послуги. У зв’язку з цим, у ІІ кварталі 2011 року в межах лімітних призначень були збільшені асигнування на комунальні послуги за рахунок інших кодів економічної класифікації на суму 400,0 тис. грн., зазначені зміни дозволили вчасно розрахуватися за комунальні послуги та енергоносії.

З метою повного та раціонального використання виділених бюджетних коштів ТУ ДСА України в Рівненській області були вжиті заходи щодо економного витрачання фінансових ресурсів. Так, територіальним управлінням запроваджено систему аналізу щомісячного використання міськими та районними судами області енергоносіїв та води. Аналітичні дані щомісячно доводяться до відома голів та керівників апарату місцевих судів.

Також територіальним управлінням в поточному році вжито ряд заходів, направлених на економію коштів за телефонні розмови. Зокрема, в територіальному управлінні та місцевих загальних судах Рівненської області запроваджено і успішно використовується можливість спілкування за допомогою програмного забезпечення SKYPE. Вказане програмне забезпечення використовувалось для проведення SKYPE-конференцій з керівниками апаратів місцевих загальних судів області.

Територіальним управлінням направлено лист головам місцевих загальних судів Рівненської області про доцільність застосування вимог статті 38 КАС України щодо направлення судових повідомлень за адміністративними справами електронною поштою з використанням Єдиної бази даних управління та інших суб’єктів владних повноважень, розміщених на території області, що дозволить суттєво зменшити витрати на поштові відправлення за цією категорією справ.

Крім того, територіальним управлінням надіслано лист до Рівненського окружного адміністративного суду з проханням при надходженні до суду позовних заяв, відповідачем, співвідповідачем або третьою стороною в яких зазначено Державну судову адміністрацію України, судові повістки, позовні заяви та інші документи направляти до територіального управління, що дозволить зменшити витрати на поштові відправлення.

ТУ ДСА України в Полтавській області систематично проводиться робота, направлена на відшкодування працівниками апарату місцевих судів витрат на послуги міжміського зв’язку за особисті розмови та за розмови тривалістю більше 5 хвилин, за результатами відшкодовано у першому півріччі 2011 року вказаних витрат на суму 2,1 тис. грн.

З метою раціонального використання виділених бюджетних коштів ТУ ДСА України в Донецькій області вживаються заходи щодо економного використання телефонного зв’язку: аналіз та контроль щомісячних телефонних дзвінків за загальними місцевими судами області, ведення журналів реєстрації міжміських дзвінків. Інформація доводиться до голів судів та керівників апарату судів. 

ТУ ДСА України в Тернопільській області підготовлено план енергозберігаючих заходів, спрямованих на економне використання енергоресурсів, котрі доведено до відома та виконання місцевим судам області.

ТУ ДСА України в Закарпатській області підготовлено аналіз використання енергоносіїв судами області, розроблено комплекс заходів щодо їх економії та доведено до відома голів судів.

ТУ ДСА України в Черкаській області, з метою недопущення збільшення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг, затверджено ліміти з споживання енергоносіїв, що доведені до голів місцевих загальних судів області. Визначені першочергові заходи з економії енергоресурсів. Так, наприклад, приміщення Золотоніського, Канівського міськрайоних судів та Будинок правосуддя, в якому розташовані Черкаський районний суд, Соснівський та Придніпровський районні суди    м. Черкаси, обладнані лічильниками тепла. Крім цього, в приміщеннях Звенигородського районного суду, Золотоніського та Канівського міськрайонних судів встановлені лічильники обліку води.

 З метою економії бюджетних коштів, що використовуються на оплату послуг зв’язку та відправлення кореспонденції, місцевим загальним судам рекомендовано ефективніше використовувати електронну пошту і обмежити рекомендовані поштові відправлення судовими повістками, копіями судових рішень, виконавчими документами.

Слід зазначити, що з введенням в дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», процедуру закупівель розтягнуто в часі, що призводить до невчасного придбання предметів, матеріалів, надання послуг. Так, у ТУ ДСА України в м. Києві у зв’язку із неможливістю вчасно придбати для районних судів м. Києва матеріальні цінності та надати відповідні послуги, виникають залишки коштів на реєстраційних рахунках. ТУ ДСА України в Полтавській області, в зв’язку з тривалим розглядом Міністерством економіки України листів щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, з лютого 2011 року неможливо укласти договір на надання послуг з передавання даних та повідомлень, що може призвести до відключення телефонного зв’язку судів м. Полтави та Полтавської області.

ТУ ДСА України в м. Києві проведено аналіз додатку 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік», в результаті чого встановлено, що видатки споживання для Дніпровського та Подільського районних судів затверджено в розмірах, що не відповідають фактичним потребам відповідних судів. На одного суддю в рік кошти за КЕКВ 1131 та КЕКВ 1134 складають в Дніпровському районному суді 17,5 тис. грн., а в Подільському – 17,8 тис.грн., проте середній розмір заробітної плати у м. Києві складає 33,5 тис.грн. В зв’язку з цим, необхідно розробити механізм внесення змін в додаток 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік» з можливістю перерозподілу видатків в розрізі судів. ТУ ДСА України в м. Києві наголошує на тому, що для вирішення питання оплати праці працівників районних судів необхідно вносити зміни в законодавство, оскільки заробітна плата працівників районних судів одна з найнижчих серед державних службовців.

Слід звернути увагу, що в ТУ ДСА України в Донецькій області та в місті Севастополі не достатньо асигнувань на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та відповідних надбавок і премій працівникам, котрі передбачені Постановою КМУ № 268 від 09.03.2006.

Одним із проблемних аспектів організації забезпечення діяльності судів в контексті фінансового блоку є необхідність збільшення чисельності працівників бухгалтерії в територіальних управліннях ДСА України в Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській областях та місті Києві.

З метою підвищення кваліфікації для працівників відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності ТУ ДСА України в Івано-Франківській області запропоновано не менше одного разу на півріччя проводити спеціалізовані семінари та навчання, до проведення яких залучати спеціалістів Державної судової адміністрації України.

 

2.      Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення судів

 

Створення належних умов для відправлення правосуддя місцевими загальними судами, в частині поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, можливе лише за умови належного фінансування. Протягом звітного періоду робота територіальних управлінь була спрямована на впровадження у місцевих загальних судах процесів інформатизації, направлених на сприяння створенню Єдиної судової інформаційної системи України та розвиток Єдиного державного реєстру судових рішень. На сьогодні гострою залишається потреба у збільшенні фінансування з метою належного організаційного забезпечення здійснення судочинства судами - це, насамперед, забезпечення судів папером, бланковою та журнальною продукцією, канцелярським приладдям, картриджами, CD дисками для звукозапису, комп’ютерною та оргтехнікою технікою та локальними мережами.

У процесі впровадження комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» (далі – КП «ДЗС») було встановлено, що в судах з великою кількістю суддів та працівників апарату суду, наявне серверне обладнання не витримує навантаження, і тому існує необхідність у його модернізації чи придбанні більш потужного серверного обладнання.

Таким чином однією з найважливіших проблем була й залишається недостатня забезпеченість судів комп’ютерною технікою, її моральна та фізична зношеність, що перешкоджає використанню всіх можливостей комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів».  

За звітний період спостерігається збільшення потреби у серверному обладнанні та збільшення кількості морально застарілого обладнання.

Майже на 2350 штук збільшилася потреба в персональних комп’ютерах. Разом з цим, спостерігається збільшення кількості комп’ютерів на балансі судів (10 603 шт.), що зумовлене придбанням територіальними управліннями техніки (5 059 шт.) за рахунок коштів державного бюджету. Збільшилася кількість придбаних запчастинами персональних комп’ютерів (601 шт.). Але зростає кількість морально застарілих персональних комп’ютерів (2 886 шт.) та комп’ютерів, що були зняті з обліку (33 шт.) та утилізовані (10 шт.).

Спостерігається збільшення судів, що обладнанні локальною мережею, котра відповідає стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat. 5е (400 судів).

Загальна кількість принтерів, котрі станом на 01.07.2011 знаходяться на балансі судів, становить 7 398 шт., що на 142 шт. більше, ніж за попередній звітний період.

Загальна кількість багатофункціональних пристроїв, котрі станом на 01.07.2011 знаходяться на балансі судів становить 1 544 шт., що на 73 шт. більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Спостерігається збільшення наявних в судах систем фіксування судового процесу (5 599 шт., що на 19 шт. більше, ніж у попередньому періоді), збільшення потреби в зазначених системах (1 622 шт., що на 133 шт. більше, ніж у попередньому періоді).

Актуальною версією КП «Документообіг загальних судів» станом на 01.07.2011 є версія 2.26.1.

У 553 місцевих загальних та апеляційних судах використовується версія 2.26.1 у 74 судах – версія 2.26, у 59 судах – версія 2.25.

Залишається високою потреба місцевих загальних судів в інформаційно-технічному забезпеченні, зокрема, за інформацією, отриманою від територіальних управлінь, потреба в забезпеченні комп’ютерною технікою станом на 01.07.2011 становить 12 390 шт., а на балансі знаходиться лише 10 603 шт., тобто 46,11 % від загальної кількості комп’ютерної техніки, необхідної для повного забезпечення судів.

 

Стан забезпечення судів персональними комп’ютерами станом на 01.07.2011.

п/п

Регіон

Відсоток забезпеченості (%)

На балансі (шт)

Потреба (шт)

1.

Автономна Республіка Крим

48,77

534

561

2.

Вінницька область

61,48

541

339

3.

Волинська область

46,21

262

305

4.

Дніпропетровська область

35,61

584

1056

5.

Донецька область

65,35

943

500

6.

Житомирська область

41,58

316

444

7.

Закарпатська область

57,68

274

201

8.

Запорізька область

43,83

458

587

9.

Івано-Франківська область

49,79

241

243

10.

Київська область

34,99

415

771

11.

Кіровоградська область

44,54

298

371

12.

Луганська область

45,88

479

565

13.

 Львівська область

36,11

329

582

14.

Миколаївська область

38,76

288

455

15.

Одеська область

36,76

500

860

16.

Полтавська область

37,06

328

557

17.

Рівненська область

65,48

275

145

18.

Сумська область

35,38

230

420

19.

Тернопільська область

62,00

279

171

20.

Харківська область

34,50

502

953

21.

Херсонська область

37,71

247

408

22.

Хмельницька область

45,54

296

354

23.

 Черкаська область

46,71

341

389

п/п

Регіон

Відсоток забезпеченості (%)

На балансі (шт)

Потреба (шт)

24.

Чернівецька область

47,61

179

197

25.

Чернігівська область

44,23

299

377

26.

 м. Київ

62,92

962

567

27.

м. Севастополь

94,42

203

12

 

Значна кількість суддів вимушена працювати на власній комп’ютерній техніці.

Для вирішення даної проблеми у І півріччі 2011 року придбано ТУ ДСА України в Дніпропетровській області – 90 комп’ютерів та 32 системи фіксування судового процесу типу «Камертон», ТУ ДСА України в Донецькій області - 812 комп’ютерів та 37 засобів фіксації судового процесу «Феміда», ТУ ДСА України в Житомирській області – 10 комп’ютерів, ТУ ДСА України в Київській області – 27 комп’ютерів, ТУ ДСА України у Луганській області – 20 комп’ютерів та 130 джерел безперебійного живлення, ТУ ДСА України у Львівській області – 23 комп’ютери, 37 багатофункціональних пристроїв та 8 систем фіксування судового процесу типу «Камертон», ТУ ДСА України у Рівненській області – 20 комп’ютерів, ТУ ДСА України у Сумській області – 28 комп’ютерів та 30 багатофункціональних пристроїв, ТУ ДСА України у Тернопільській області – 11 комп’ютерів, ТУ ДСА України у Херсонській області – 23 комп’ютери, ТУ ДСА України в Хмельницькій області – 25 комп’ютерів.

Слід зауважити, що ТУ ДСА України в м. Києві проведено закупівлю переносних комплексів звукозапису та протоколювання судових засідань на базі ноутбуків з програмним забезпеченням «Камертон» в кількості 50 шт., що значно полегшить роботу суддів районних судів міста Києва при проведенні виїзних засідань.

Протягом звітного періоду у ТУ ДСА України в АРК виникла проблема з впровадженням та використанням програми «Документообіг загальних судів», оскільки для нормального функціонування КП «ДЗС» необхідно поєднати в єдину мережу приміщення судів, що знаходяться в кількох будівлях, та придбати щонайменше 250 одиниць комп’ютерної техніки і 27 серверів, що відповідають сучасним вимогам.

Також виникла нагальна потреба у модернізації серверного обладнання місцевих загальних судів Запорізької області. З 30 серверів, що експлуатуються у місцевих загальних судах області, 27 є морально застарілими та не здатні належним чином забезпечувати роботу КП «ДЗС». Крім того, слід зазначити, що у теперішній час місцевими загальними судами Запорізької області використовується 458 комп’ютерів, переважна кількість яких фізично і морально застаріла, тобто не відповідає технічним параметрам, котрі необхідні для забезпечення нормальної та безперебійної роботи              КП «ДЗС». З загальної кількості лише 142 комп’ютери дозволяють обробляти інформацію з використанням КП «ДЗС», тому фактична забезпеченість судів області належною комп’ютерною технікою в декілька разів менша від потреби.

Згідно з інформацією ТУ ДСА України в Донецькій області, значні недоліки у функціонуванні автоматизованої системи документообігу викликані саме невідповідними технічними характеристиками серверів, що використовуються в роботі судів, тому існує нагальна потреба у придбанні більш потужних серверів. Також, відповідно до інформації ТУ ДСА України в Донецькій області 25 місцевих загальних судів обладнані локальною мережею, з яких тільки 13 знаходяться в належному стані – відповідають стандартам ANSI/EAI/TIA 568 B Cat.5e, 12 потребують модернізації. В інших 30 місцевих судах області локальна мережа охоплює лише канцелярії судів, що унеможливлює повну роботу з програмою КП «ДЗС».

Слід зазначити, що на стадії завершення перебуває створення корпоративної мережі за рахунок коштів Спільної Програми Європейської Комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України», а саме, проводяться роботи із побудови сертифікованої локальної комп’ютерної мережі у 398 місцевих загальних судах.

 

Станом на 1 липня 2011 року 12 місцевих загальних судів Дніпропетровської області обладнані локальною мережею, що відповідає стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat.5е, ще в 5 судах локальна мережа створена за зазначеними стандартами, але без підтвердження її сертифікації. В 29 судах області існує часткова локальна мережа на 5-10 точок підключення.

ТУ ДСА України в Кіровоградській області повідомляє, що станом на 1 липня 2011 року проблемою залишається відсутність мережі між двома віддаленими приміщеннями Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, оскільки існуюче програмне забезпечення не дозволяє використовувати його в двох не з'єднаних локальною мережею приміщеннях. Дану проблему допомагає розв'язати ДП «Інформаційні судові системи», забезпечуючи заходи організаційно-фінансового характеру із побудови між двома віддаленими приміщеннями суду оптоволоконного кабелю. По завершенню зазначених робіт два віддалені приміщення працюватимуть в єдиній локальній мережі.

ТУ ДСА України в Івано-Франківській області централізовано побудовано 5 локальних мереж у загальних місцевих судах Івано-Франківської області, а саме: у Верховинському районному суді, Галицькому районному суді, Городенківському районному суді, Надвірнянському районному суді та Тлумацькому районному суді.

В Луганській області покращилась ситуація з локальними мережами. У звітному періоді ТУ ДСА України у Луганській області в рамках бюджетного фінансування було побудовано локальну мережу, що відповідає стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat.5е в Краснолуцькому міському суді Луганської області на 57 точок підключення. Станом на 01.07.2011 - 19 із 32 судів обладнані стандартизованими обчислювальними мережами, що складає 59,4% від загальної кількості приміщень судів. Питання обладнання судів локальними мережами загострюється в зв’язку із введенням в експлуатацію автоматизованої системи розподілу справ та документообігу, а відсутність локальних мереж унеможливлює повноцінне використання зазначеної системи.

У всіх судах Львівської області побудовано локальну мережу, однак тільки у 10 судах мережа відповідає стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat.5e. У зв’язку з високими технічними вимогами комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів», виникає потреба у придбанні потужніших комп'ютерів. Також існує проблема з підключенням комп’ютерів до локальної мережі, оскільки 19 судів мають тимчасову мережу, тому існує нестача точок підключення. Для встановлення серверної частини комп'ютерної програми «ДЗС» використовується серверне обладнання, постачання якого здійснено ДСА України. Для місцевих судів Львівської області було виділено 23 комплекти серверного обладнання. Станом на сьогоднішній день у 6 місцевих судах відсутні такі комплекти.

Територіальним управлінням ДСА України в Хмельницькій області вживались заходи щодо розв’язання проблем інформатизації судів. Всі місцеві суди області забезпечені локальними мережами, 11 з них обладнані мережею, що відповідає стандартам ANSI/EAI/TIA 568 B Cat.5e.

Станом на 01.07.2011 всі 23 місцеві загальні суди Черкаської області обладнані локальними мережами, що відповідають стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat. 5e. На даний час місцевими загальними судами області експлуатується 46 одиниць серверного обладнання, що повністю забезпечує потреби судів у даному обладнанні.

За інформацією ТУ ДСА України в Сумській області локальна мережа, що відповідає стандартам ANSI/EIA/TIA 568 B Cat.5e, функціонує лише в шести судах (Глухівський, Зарічний, Ковпаківський, Конотопський, Охтирський та Шосткинський). Для налагодження мережі в І півріччі 2011 року судам надано 15 24-портових комутаторів.

Потреба місцевих загальних судів у технічних засобах фіксування судового процесу становить 1 622 одиниць. Станом на 01.07.2011 фактична чисельність систем фіксування судового процесу становить 5 599, тобто 77 % від загальної кількості систем фіксування, необхідних для повного забезпечення судів системами фіксування судового процесу.

Стовідсотково забезпечені системами фіксування судового процесу суди Вінницької, Донецької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей,  м. Києва та м. Севастополя, найгірша ситуація склалася в Дніпропетровській (48,7 %) та Чернівецькій (45,0 %) областях.

На виконання рішення Ради суддів України від 20 квітня 2007 року № 32 та з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо своєчасного та повного наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Реєстр), судами здійснюється надсилання копій судових рішень до адміністратора Реєстру в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

На постійному контролі територіальних управлінь залишається завдання своєчасного наповнення Реєстру, зокрема, здійснено низку організаційних заходів, направлених на встановлення постійного контролю за наповненням Реєстру, навчання та надання практичної допомоги спеціалістам з інформаційних технологій у виконанні цієї роботи.

Протягом І півріччя 2011 року всі місцеві загальні суди надсилали копії судових рішень до Реєстру в електронному вигляді. Так, станом на 01.07.2011 до адміністратора Реєстру всіма судами загальної юрисдикції надіслано 16 3188 06 копій судових рішень в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису за допомогою комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів».

З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до судових рішень» в частині своєчасного та повного наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень ТУ ДСА України в Кіровоградській області впроваджено щоквартальну звітність надсилання рішень до Реєстру, результати якої аналізуються, узагальнюються та надсилаються судам області.

ТУ ДСА України в Чернігівській області здійснює щомісячний контроль за кількістю постановлених і направлених судами до Реєстру копій судових рішень. Відповідно до поданої інформації, управління з’ясовує причини несвоєчасного чи неповного направлення та вживає відповідних заходів.

Слід звернути увагу на проблему, що утворилася в Донецькій області. Так,  станом на 1 липня 2011 року 6 суддів місцевих судів Донецької області не мають можливості підписувати судові рішення електронно-цифровим підписом, що не дає можливості відправляти 100% копій судових рішень. Це зумовлене тим,  що й досі не отримані нові ключі, хоч заявки на їх виготовлення були направлені ще в травні. Крім цього, у 3 кварталі 2011 року може виникнути проблема у  своєчасному наповненні Рєстру, в зв’язку з тим, що в серпні у більшості суддів  (близько 300 осіб) закінчується строк дії єлектронно-цифрових підписів. Станом на 11.07.2011 року ТУ ДСА України в Донецькій області сформовані відповідні заявки на отримання ЄЦП для вищевказаних суддів та направленні для виготовлення.

Протягом першого півріччя 2011 року з метою виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ДСА України вжито заходів із створення та забезпечення ведення Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.

Відтак, 5.01.2011 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень».

 На виконання пункту 19 зазначеного положення наказом ДСА України                  від 11.02.2011 № 34 було затверджено Інструкцію користувача Єдиної базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.

На сьогодні ДСА України, спільно з ДП «Інформаційні судові системи», здійснюються заходи із наповнення бази. Станом на 1 липня 2011 року кількість зареєстрованих субєктів владних повноважень в Єдиній базі даних становить 2020, або 2,6% від загальної кількості субєктів.

Крім цього, проводиться моніторинг виконання Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині забезпечення доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відповідності до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 14 лютого 2011 року № 17.

На жаль, складною залишається ситуація в обслуговуванні комп'ютерної та оргтехніки в судах. Техніка потребує ремонту, своєчасної заміни розхідних матеріалів, проте виділених коштів ледве вистачає на обслуговування кількох одиниць техніки в кожному суді. Ремонт деяких моделей техніки є недоцільним, бо його вартість іноді перевищує вартість самої техніки, новішого зразка. Крім того, програми, що застосовуються в судах, потребують обладнання з більш високими параметрами, в т.ч. і для підсистеми «Судова статистика».

Таким чином, територіальними управліннями Державної судової адміністрації Україн, в межах кошторисних призначень для судів у І півріччі 2011 року, були здійсненні значні заходи, спрямовані на належне функціонування автоматизованої системи документообігу в судах, а саме:

- придбано комп’ютерну та оргтехніку;

- проведено роботи із модернізації локальної мережі в судах;

- проводяться роботи із дооснащення та модернізації наявної комп’ютерної техніки, поточний ремонт техніки;

- проводяться роз’яснення судам щодо обов’язковості надсилання копій судових рішень до ЄДРСР в електронному вигляді за допомогою засобів КП «ДЗС».

 

3.      Забезпечення судів приміщеннями

 

Загальна кількість приміщень, що використовуються судами для здійснення правосуддя, становить 733 одиниці.

Загальна площа приміщень, у яких суди розміщуються, становить 562885,6 кв. метрів.

Станом на 1 липня 2011 року ситуація з приміщеннями, що відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя, у порівнянні з минулим роком не змінилася – із 666 місцевих загальних судів лише 94 суди або 14,3% їх загальної кількості мають приміщення, що відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя. Решта приміщень судів потребують реконструкції, добудови, або нового будівництва.

Найкращий показник забезпечення судів належними приміщеннями мають Рівненська 38,9% (7 судів з 18), Миколаївська – 29,2% (7 з 24), Чернівецька – 28,6 % (4 з 14),  Херсонська – 27,3% (6 з 22), Черкаська – 26,1 % (6 з 23) та Чернігівська – 25 % (6 з 24) області. Слід зауважити, що жоден з судів Харківської області, міста Києва та міста Севастополя не забезпечено належним приміщенням.

Водночас, необхідно зазначити, що усі приміщення загальних місцевих судів мають лише часткову доступність для маломобільних груп населення, у тому числі інвалідів усіх категорій, оскільки, у зв’язку з украй обмеженим в останні роки обсягом капітальних видатків державного бюджету на забезпечення потреб судів у будівництві, реконструкції та капремонті приміщень, облаштування приміщень судів під потреби цих груп населення відбувається дуже повільно. У 2011 році Державним бюджетом України на реалізацію цих питань капітальних видатків не передбачено.

Створення належних умов для відправлення правосуддя місцевими загальними судами залежить від багатьох чинників, головним з яких є забезпечення державою фінансування в повному обсязі.

Проте Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» із змінами передбачено видатки розвитку для здійснення робіт з капітального ремонту та реконструкції лише для таких місцевих судів:

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області – 5000 тис. грн.;

Ірпінський міський суд Київської області – 1500 тис. гривень.

Слід відмітити, що територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області постійно вживаються заходи щодо передачі будівель місцевих судів із комунальної в державну власність до сфери управління ДСА України. Так, протягом першого півріччя 2011 року оформлено 2 свідоцтва на право власності на нерухоме майно (Нововодолазький районний суд Харківської області та Фрунзенський районний суд міста Харкова). На цей час проводиться робота із передачі приміщення Кегичівського районного суду Харківської області до сфери управління ДСА України.

Протягом І півріччя 2011 року ТУ ДСА України в місті Києві проведено поточні ремонти приміщень судів та роботи з усунення недоліків, зазначених в актах комісійного обстеження матеріально-технічної оснащеності приміщень. Так, проведено поточні ремонти та ремонти конвойних приміщень в Дніпровському (по вул. Сергієнка, 3), Оболонському (по вул. Тимошенка, 2є), Подільському (по вул. Хорива, 21), Святошинському (по вул. Якуба Коласа, 27а), Солом’янському (по вул. Кривоноса, 25, Шутова, 1,) районних судів міста Києва. Проведено аварійні поточні ремонти приміщень Святошинського районного суду м. Києва по вул. Жилянська, 142, Солом’янського районного суду м. Києва по вул. Шутова, 1 та поточні ремонти в Печерському районному суді м. Києва по вул. Гайцана, 4, Солом’янському районному суді м. Києва по вул. Шутова, 1, Шевченківському районному суді міста Києва по вул. Білоруська, 13, Дарницькому районному суді м. Києва по вул. Кошиця, 5а, Оболонському районному суді міста Києва по вул. Тимошенка, 2є, Святошинському районному суді м. Києва по вул. Якуба Коласа, 27а, Деснянського районного суду м. Києва по просп. Маяковського, 5в, Дніпровському районному суді м. Києва по вул. Кошиця,5.

В зв’язку з обмеженим фінансуванням ТУ ДСА України в Житомирській області існує нагальна проблема переобладнання опалювальних систем Овруцького, Народицького та Коростишівського районних судів, оскільки відповідно до листів органів місцевого самоврядування опалення вищезазначених судів в 2011 році буде відключено.

Також в Рожнятівському районному суді Івано-Франківської області система опалення потребує заміни на автономне опалення, оскільки котельня знаходиться на відстані 200 м від приміщення суду, що спричиняє значну втрату тепла. Вимагає заміни і система опалення в Городенківському районному суді Івано-Франківської області.

За інформацією ТУ ДСА України в Кіровоградській області проблемним питанням на даний час залишається заміна опалювальних котлів Устинівського районного суду та Знам’янського міськрайонного суду (необхідно 10 000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації по газифікації та встановленню автономного опалення), оскільки отримано попередження щодо припинення теплопостачання на опалювальний період з 2012 року. Даний напрямок роботи можливо виконати лише за рахунок капітальних видатків.

 

4.      Забезпечення безпеки суддів та охорони приміщень судів

 

У І півріччі 2011 року на виконання наказу Державної судової адміністрації України від 02.06.2003 року № 217 «Про заходи щодо забезпечення безпеки діяльності судів загальної юрисдикції та територіальних управлінь державної судової адміністрації» (зі змінами, внесеними наказами Державної судової адміністрації від 06.11.2003 року        № 575, від 21.11.2007 року № 126, від 03.12.2008 № 123) територіальними управліннями Державної судової адміністрації України направлено звіти щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів.

Так, за узагальненою інформацією територіальних управлінь станом на 01.07.2011 року з 736 приміщень місцевих судів під охороною перебувають 565 (77%) приміщень, у тому числі підрозділами судової міліції 423 (57%), під цілодобовою охороною перебуває 170 (23%) приміщень судів.

У робочий час охороняються усі приміщення судів у Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях, а також у містах Києві та Севастополі; майже усі приміщення судів Полтавської, Сумської, Київської та Луганської області; близько 50 % приміщень судів Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Миколаївської та Харківської областей.

Охоронною сигналізацією обладнано 637 (87%) приміщень судів,  з них за договорами з ДСО 515 (70 %) приміщень судів.

Протипожежною сигналізацією обладнано 330 (45,8%) приміщень судів, з них у робочому стані – 257 (35%) приміщень.

У 286 (39 %) судах встановлено стаціонарні металодетектори, а у 12 (2%) приміщеннях судів – уніфіковану систему контролю доступу до суду.

Встановлено 1393 тривожних кнопок, 13237 вікон обладнано гратами.

У 237 (36%) судах обладнано пункти пропуску до суду, камери схову обладнано у 352 (53%) судах.

Проблемним питанням залишається відповідність технічного укріплення приміщень судів вимогам, що встановлені спільними наказами ДСА України та МВС України від 12.09.2005 року №102/765 та від 06.09.2004 року №1003дск/149/04дск. В зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року № 2453-VI, яким доповнено підсудність місцевих загальних судів кримінальними справами про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі та злочини проти основ національної безпеки України, справи про злочини осіб, які мають військове звання, проблема технічного оснащення приміщень судів стала більш актуальною.

За інформацією територіальних управлінь із 666 місцевих загальних судів лише 195 (29%) відповідають вимогам Інструкції про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів (далі - Інструкція), затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Служби безпеки України від 16 жовтня 1996 року № 705/37/3/17-398.

Усупереч вимог Інструкції майже 2/3 приміщень місцевих загальних судів України належно не облаштовані.

Так, станом на 1 липня 2011 року,  проблемними є наступні області:

-    Дніпропетровська – з 46 судів відповідають вимогам лише 9;

-    Житомирська – з 25 судів – 3;

-    Київська – жоден з 28 судів не облаштований;

-    Луганська – з 32 судів лише 1;

-    Миколаївська – жоден з 24 судів не облаштований;

-    Полтавська – 1 суд з 31 відповідає вимогам;

-    Сумськажоден з 20 судів не облаштований;

-    Херсонськажоден з 22 судів не об лаштований;

-    Хмельницька – жоден з 21 суду не облаштований;

-    м. Севастополь – жоден з 4 судів не облаштований.

Відповідним підрозділом ДСА України проаналізовано основні проблеми в місцевих загальних судах, що унеможливлюють здійснення конвойними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України доставки підсудних (засуджених). Це відсутність кімнат для конвою та приміщень тримання підсудних, ізоляції між камерами тримання підсудних, що в деяких судах не може бути вирішено у зв’язку із браком вільної площі, через стан інженерно-технічного укріплення, неможливістю проведення технічного перепланування будівлі суду.

Разом з тим, ТУ ДСА України у Донецькій та Харківській області, а також в м. Києві проведено ефективну роботу у цьому напрямку - практично усі суди можуть бути передані на обслуговування конвойним нарядам внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Актуальним залишається питання щодо збільшення штатної чисельності працівників СБСМ «Грифон» та звільнення їх від виконання невластивих функцій.

Ряд територіальних управлінь пропонує вирішити питання забезпечення належної безпеки в приміщеннях судів шляхом введення штатних одиниць нічних сторожів за рахунок економії заробітної плати вакантних посад суддів.

Так, ТУ ДСА України в Донецькій області повідомляє, що 49 судів протягом ночі охороняються іншими охоронними структурами та сторожами, ТУ ДСА України у Дніпропетровській області - 15 судів області, ТУ ДСА України у Вінницькій області -19 судів області, а ТУ ДСА України у Херсонській області -10 судів області.

З метою підтримання порядку в робочий час в судах, де відсутня охорона СБСМ «Грифон», територіальним управлінням ДСА України в Житомирській області рекомендовано головам судів покласти такі обов’язки на судових розпорядників.

Слід відмітити, що ТУ ДСА України у Черкаській області обладнано уніфікованою системою пропуску транспортних засобів та спеціальних машин територію Будинку правосуддя, в якому розташовані Черкаський, Придніпровський та Соснівський районні суди.

За інформацією ТУ ДСА України у Хмельницькій області у двох приміщеннях Хмельницького міськрайонного суду встановлено уніфіковані системи контролю доступу.

ТУ ДСА України у Волинській області повідомляє, що охорона приміщення Старовижівського районного суду здійснюється за допомогою автономної сигналізації «Ревун», оскільки відсутня технічна можливість підключити охоронну сигналізацію до пульта чергового райвідділу. Охоронна сигналізація у місцевих судах виведена на пульти спостереження ВДСО, проте станом на 01.07.2011 не обслуговується Державною службою охорони, у зв’язку із відсутністю фінансування.

Також 9 судів Запорізької області охороняються автономною сигналізацією «Ревун».

Завдяки зусиллям ТУ ДСА України в м. Києві в Солом’янському (по вул.                       М. Кривоноса,25) та Шевченківському районних судах м. Києва в залах судових засідань по периметру стаціонарних металевих загороджень встановлено органічне скло.

Станом на 01.07.2011 року штатна чисельність служби судових розпорядників у місцевих судах складає 1255 посад, з них укомплектовано 1193 посади.

Потреба у форменому одязі для судових розпорядників складає 841 комплект. За цінами станом на 01.07.2011 року середня вартість одного комплекту форменого одягу складає 3525 грн. Орієнтована вартість 841  комплекту - 2 964 525 грн. 

 

5.      Соціально-побутове забезпечення суддів

 

Відповідно до статті 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду.

З метою розробки порядку надання службових жилих приміщень і користування ними суддями, працівниками апаратів судів загальної юрисдикції, працівниками Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, наказом Голови Державної судової адміністрації України від 30 травня 2011 року № 96 було створено робочу групу і затверджено її персональний склад з розробки «Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними суддями, працівниками апаратів судів загальної юрисдикції, працівниками Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь».

Робочій групі було запропоновано проект Положення для опрацювання та надання пропозицій для подальшого узагальнення та винесення даного питання на розгляд під час засідання робочої групи, в результаті проведення якого підготовлено проект Положення про Порядок надання службових жилих приміщень і користування ними суддями, працівниками апаратів судів загальної юрисдикції, працівниками Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь.

Також підготовлено пакет документів для внесення змін до постанови Ради  Міністрів України від 04.02.1988 № 37 «Про службові жилі приміщення». 

Забезпечення суддів та працівників судової системи службовим житлом надалі залишається одним із проблемних аспектів соціального захисту, особливо з огляду на припинення фінансування Програми забезпечення суддів житлом у зв’язку з фінансовою кризою.

Станом на 1 липня 2011 року відповідно до Єдиного реєстру суддів, що потребують забезпечення службовим житлом, у черзі перебуває 1193 судді.  Територіальними управліннями Державної судової адміністрації України здійснено розрахунки вартості житла і визначено, що для забезпечення житлових потреб суддів, необхідно виділення близько 628 млн. гривень.

За інформацією ТУ ДСА в Дніпропетровській області у січні 2011 року виконкомом Орджонікідзевської міської ради надано службову 3-х кімнатну квартиру судді Орджонікідзевського міського суду Чаплицькому В.В.

Також ТУ ДСА України в Рівненській області повідомляє, що житлом забезпечена суддя Кузнецовського міського суду Горегляд О.І. (рішення виконкому Кузнецовської міської ради від 24.02.2011 року). 

Протягом звітного періоду територіальними управліннями проводилась робота із забезпечення суддів та працівників апарату судів путівками для санаторно-курортного лікування.

ТУ ДСА України у Волинській області подано заявку на  виділення у 2011 році 40 путівок різного профілю до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Слід відмітити, що за участю ТУ ДСА України в Донецькій області та професійної спілки працівників судової системи Донецької області укладено договір для відпочинку та оздоровлення дітей працівників судової системи з ДОТ «Берег» - АРК, м. Алушта. В результаті 22 дитини працівників судів були відправлені до вищевказаного дитячого табору. Путівки надавалися у розмірі 30% (1200 грн., виплата яких була для зручності розстрочена на 3 – 4 місяці та надходила із заробітної плати працівників) від загальної суми путівки, що є істотною допомогою для працівникам судів.

 

6.      Кадрове забезпечення

 

Станом на 01.07.2011 року укомплектовано всі посади начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. Залишаються вакантними 8 посад заступників начальників ТУ ДСА України: посади перших заступників начальників ТУ ДСА України в Луганській та Харківській областях, 5 посад заступників начальників ТУ ДСА України в Донецькій, Львівській, Полтавській, Тернопільській та Харківській областях. Також на сьогодні є тимчасово вакантною посада заступника начальника.

З початку 2011 року призначено:

Остапенка Володимира Вікторовича – на посаду начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області з 27.01.2011 року;

Школьник Любов Миколаївну – на посаду заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області з 03.02.2011 року;

Стецюк Тетяну Феодосіївну – на посаду заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України у Волинській області з 11.01.2011 року;

Дейнеку Віктора Степановича – на посаду першого заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області з 03.03.2011 року;

Кібця Віктора Олександровича – на посаду заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області з 31.03.2011 року.

 

У 2011 році звільнено:

Титаренко Ольгу Миколаївну – начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області 26.01.2011 року за порушення присяги державного службовця;

Здора Костянтина Семеновича – заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області 28.01.2011 року за власним бажанням;

Грінчишину Ольгу Федорівну – заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області 26.04.2011 року у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі та виходом на пенсію.

Микитишина Анатолія Васильвича - заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області 31.05.2011 року у зв’язку із виходом на пенсію по інвалідності;

Півцьо Любов Андріївну – заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Тернопільській області з 26.04.2011 року, припинення повноважень у зв’язку зі смертю;

Шевцова Анатолія Леонідовича – першого заступника територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області 05.07.2011 року за переведенням для подальшої роботи у Харківській обласній державній адміністрації.

Протягом І півріччя 2011 року територіальними управліннями організовано проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями територіальних управлінь та місцевих загальних судів покладених на них обов’язків та завдань, а також вжито заходів щодо забезпечення своєчасного та достовірного подання суддями та державними службовцями декларацій про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік.

У зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на виконання частини третьої статті 149 цього Закону територіальними управліннями організовано проведення співбесід з кандидатами на призначення на посади керівників апаратів судів та їх заступників, видано відповідні накази про призначення їх на посади.

Із внесенням змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в частині визначення головних розпорядників коштів) територіальними управліннями було проведено роботу із приведення структури апарату місцевих судів у відповідність до вимог зазначеного Закону (з апаратів місцевих загальних судів виведено посади головних спеціалістів планово-фінансової служби).

Відповідно до Указу Президента України «Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів» було ліквідовано п'ятнадцять військових судів. У зв’язку з ліквідацією військових апеляційних та військових місцевих судів територіальними управліннями здійснювались заходи щодо працевлаштування працівників апарату ліквідованих судів до місцевих судів відповідного регіону відповідно до наявних вакантних посад в апаратах судів.

Зважаючи на значне збільшення навантаження, а також на збільшення кількісного складу суддів місцевих загальних судів виникає потреба у забезпеченні відповідною кількістю працівників апарату суду для належного відправлення правосуддя. Зокрема, загальна кількість судів, які потребують збільшення чисельності працівників апарату складає 431 судів (65%) на 1766,5 штатні одиниці відповідно до обґрунтованих пропозицій.

Протягом останніх років зберігається незмінна тенденція росту надходження до місцевих загальних судів усіх категорій справ та матеріалів, у зв’язку з чим ряд ТУ ДСА України пропонує ввести у судах посаду архіваріуса.

Враховуючи навантаження, ТУ ДСА України в Івано-Франківській області пропонує ввести до штату територіального управління посаду головного спеціаліста-юрисконсульта, який би здійснював координацію з питань правової роботи в територіальному управлінні та забезпечував представлення інтересів територіального управління та ДСА України у судах, що дасть змогу оперативніше реагувати на прийняті рішення у справах.

ТУ ДСА України в Сумській області пропонує виділити окремо юридичний сектор та додатково ввести до штатного розпису посаду завідувача юридичного сектору.

Територіальними управліннями протягом І півріччя 2011 року здійснено перевірки стану організації роботи з кадрами та ведення кадрового діловодства в 107 судах з виїздом на місце. В ході проведених перевірок працівникам апаратів судів вказано на недоліки та порушення в організації роботи з кадрами та ведення кадрового діловодства, надано терміни для усунення недоліків, а незначні недоліки працівниками місцевих судів усунуто під час перевірок.

ТУ ДСА України в Тернопільській області наголошує на необхідності надання доступу місцевим загальним судам до Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів для її ефективного наповнення та покращення роботи в цілому. Оскільки відповідно до розділу 4 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в частині призначення на посаду судді вперше, обрання судді на посаду безстроково, звільнення з посади судді, кандидат на посаду судді чи суддя особисто звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення на посаду або до Вищої Ради юстиції України щодо звільнення з посади, територіальне управління не володіє в подальшому повною інформацією для внесення змін до електронних карток персонального обліку суддівських кадрів Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.

Також ТУ ДСА України в Автономній Республіці Крим пропонує налагодити механізм узгодження кандидатур на адміністративні посади з начальником територіального управління або інформувати територіальне управління про направлення матеріалів у Вищу раду юстиції. Для ведення належного обліку слід вирішити питання інформування Вищою радою юстиції про призначення на адміністративні посади Державну судову адміністрацію та її територіальні управління.

 

            Протягом звітного періоду територіальними управліннями організована робота із залучення суддів та працівників місцевих загальних судів до проходження підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України її регіональних відділеннях шляхом направлення їх на навчання та проведення відповідних семінарів.

Так, організовано підвищення кваліфікації в регіональних відділеннях Національної школи суддів України 883 працівників апаратів судів загальної юрисдикції.

Територіальними управліннями були сформовані групи та направлені для участі у семінарах по роботі з комп’ютерною програмою «Діловодство загального суду» 150 працівників судів.

Також протягом І півріччя 2011 року територіальними управліннями  проводилась робота із направлення для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України і вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» працівників апарату апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції у загальній кількості 44 особи.

Конкурсній відбір пройшли і були зараховані до складу слухачів Національної академії державного управління при Президентові України 14 державних службовців судової системи з числа направлених.

Крім того на виконання договорів, укладених між Державною судовою адміністрацією України та Вищими навчальними закладами протягом І півріччя 2011 року територіальними управліннями  організовано практику 1239 студентів 14 вищих навчальних закладів в місцевих судах.

Основною проблемою, що заважає повністю виконувати плани проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників апаратів судів Національною школою суддів України, її територіальними відділеннями та навчань на базі ДНЗПО «Навчально-методичний центр  ДКФМУ» є недостатнє фінансування службових відряджень (лист ДНЗПО «Навчально-методичний центр  ДКФМУ»від 12.07.2011 №545/9140-4, лист Національної школи суддів України від 30.06.2011 року №08-731/11).

Так, наприклад, в І півріччі 2011 року пройшли навчання з підвищення кваліфікації в Одеському регіональному відділенні Академії суддів України лише 8 працівників апаратів місцевих загальних судів Миколаївської області теж без авансової оплати витрат на таке навчання.  

ТУ ДСА України в Миколаївській області наголошує на необхідності в підвищенні кваліфікацій всіх керівників та заступників у 24 місцевих судах області, враховуючи радикальні зміни в статусі місцевих загальних судів відповідно до чинного законодавства та значному збільшенню обсягу повноважень керівників апаратів місцевих загальних судів. Працівниками управління був проведений власними силами один семінар на тему електронного документообігу та нових форм статистичної звітності.

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути використано досвід ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, яким було запроваджено проведення систематичних навчальних семінарів з керівниками апаратів судів загальної юрисдикції. Семінари проводяться щомісячно, протягом І півріччя проведено семінари на теми: «Повноваження керівника та заступника керівника апарату суду», «Застосування автоматизованої системи документообігу в судах», «Положення про канцелярію в суді» та інші. Більш того, за результатами перших семінарів територіальним управлінням підготовлено узагальнення практики проведення семінарів. В результаті такої роботи ТУ ДСА України в Івано-Франківській області вдалося згуртувати керівників апаратів судів, залучити їх до командної роботи для вирішення спільних проблем.

Крім того, територіальними управліннями проводяться тематичні семінари для працівників і керівників апаратів судів. Протягом 1 півріччя 2011 року семінар для керівників апаратів судів на тему «Кадрова політика в суді» проводився ТУ ДСА України в Закарпатській області спільно з «Українською асоціацією сприяння розвитку судового адміністрування», участь в якому прийняли 32 керівника апаратів судів. Також за сприяння Української Асоціації сприяння розвитку судового адміністрування за підтримки проекту USAID «Україна: верховенство права», у червні проведено дистанційний курс навчання на тему: «Правила поведінки працівника суду», у якому взяло участь 8 працівників апаратів місцевих судів області.

З метою вивчення позитивного досвіду модельних судів інших областей  керівники апарату місцевих судів Рівненської області відвідали в березні поточного року Івано-Франківський міський суд, Малиновський районний суд м.Одеси та Дніпровський районний суд м. Києва. За результатами такого вивчення територіальним управлінням ДСА України в Рівненській області проведено семінар з керівниками апарату місцевих судів області з питань впровадження в місцевих судах області позитивного досвіду модельних судів інших областей. За підсумками семінару розроблено та направлено в суди для виконання план заходів щодо підвищення ефективності управління в місцевих загальних судах Рівненської області. 

ТУ ДСА України в Сумській області проведено навчальний семінар з консультантами з кадрової роботи місцевих судів області на тему «Ведення кадрової роботи у суді».

7.      Взаємодія із засобами масової інформації

 

Територіальними управліннями вживаються заходи з оперативного висвітлення та поширення офіційної інформації про свою діяльність та інформування громадськості про події, що відбуваються у судовій гілці влади. Постійно здійснюється оновлення інформації на веб-сайтах місцевих загальних судів та веб-сайтах територіальних управлінь, що містяться на веб-порталі «Судова влада України».

Територіальні управління наголошують, що неможливо передбачити видатки на опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошень про виклик до суду відповідачів, свідків, третіх осіб, оскільки не визначено навіть орієнтовну кількість таких оголошень на рік.

З метою  здійснення судами публікацій оголошень про виклик до суду осіб, фактичне місце перебування яких невідоме, ТУ ДСА України в Автономній Республіці Крим  проведено роботу щодо укладання договорів про публікацію відповідних оголошень у 2011 році з редакціями газет «Крымские известия» та «Урядовий кур’єр».

Окрім того, ТУ ДСА України в Автономній Республіці Крим  підготовлено інформацію   про стан правосуддя  у 2011 році в місцевих загальних судах Автономної Республіки Крим (статистичні дані), яку надано для оприлюднення на веб-порталі Центру журналістських розслідувань.

Зважаючи на економічні чинники в державі, ТУ ДСА України у Київській області домовилося з газетою «Київська правда» щоб оголошення друкувалися без передоплати за надані послуги; це стосується тільки тих оголошень, друкування яких передбачено законодавством. У публікації інших статей видавництво відмовляє.

З питань організаційного забезпечення діяльності судів та роботи ТУ ДСА України в Луганській області впродовж звітного періоду в ефірі обласного радіо «Пульс FM» прозвучало 5 виступів, у регіональній пресі надруковано 49 публікацій, що висвітлювали проблеми матеріально-технічного забезпечення судів, інтерв’ю та виступи суддів регіону.

За участю керівництва ТУ ДСА України в Луганській області, апеляційного суду Луганської області та працівників місцевих судів підготовлено і показано в ефірі на каналах регіональних телекомпаній 2 телепередачі з питань матеріально-технічного забезпечення судів області та висвітлено проблеми судочинства.

ТУ ДСА України в Донецькій області було розміщено дві статті начальника управління: у газеті «Закон і Бізнес» надруковано статтю на тему: «Більше справ – більше грошей», у газеті «Юридичний Вісник України» - статтю на тему: «Чи існують справедливі критерії фінансування судів?..».

ТУ ДСА України в Харківській області протягом першого півріччя 2011 року було розміщено 2 публікації у друкованих виданнях та опубліковано 30 матеріалів у Інтернет-виданнях.

ТУ ДСА України в Херсонській області розміщено в засобах масової інформації 14 публікацій, серед них: «Аналіз здійснення правосуддя місцевими загальними судами Херсонської області за 2010 рік», «Збільшено чисельність працівників апарату місцевих загальних судів», «Про призначення на посаду судді вперше строком на п’ять років», «Про обрання на посаду судді безстроково» та інші.

ТУ ДСА України у Черкаській області в періодичній пресі «Маньківські новини», «Зоря», «Жашківщина» було надруковано 10 публікацій та проведено 2 інтерв’ю на місцевому радіо. Також з питань кадрового забезпечення була надрукована одна публікація в газеті «Черкаський край» та одна публікація з роз’яснення чинного законодавства населенню в газеті «Вечірні Черкаси».

Територіальним управлінням в Чернівецькій області на обласному радіо «Буковина» у щотижневій рубриці «Оперативно про головне: інформують прес-служби»   систематично висвітлюються питання діяльності управління. Окрім того, у вівторок кожного тижня на радіостанції «Радіо-Буковина» виходить 3-4-хвилинна рубрика «У судах області», в якій висвітлюється інформація про розгляд у судах Буковини резонансних кримінальних справ, роз’яснюється процедура звернення у судові інстанції громадян для захисту своїх прав та свобод.

У звітному періоді поточного року ТУ ДСА України в Дніпропетровській області підготовлено до публікації 14 інформаційних повідомлень в газетах «Наше місто», «Вісті Придніпров'я» та в інформаційно-правовій газеті «Правник».

ТУ ДСА України в Миколаївській області укладено договір з редакцією обласної газети «Рідне Прибужжя» про публікацію оголошень та статей, з можливістю післяоплати. Протягом півріччя здійснено публікацію 317 оголошень та опубліковано одну статтю про діяльність територіального управління.

Слід відзначити ТУ ДСА України у Вінницькій області, котрим, на веб-сайті територіального управління веб-порталу «Судова влада України», для забезпечення обміну досвідом між керівниками апаратів створено розділ «Досвід, вартий на увагу», де публікуються звіти про діяльність керівників апаратів та інші матеріали щодо організації діяльності суду. Активно висвітлюється діяльність територіального управління та місцевих загальних судів області в друкованих засобах масової інформації. Зокрема, у звітному періоді розміщено 42 публікації у друкованих виданнях (видання «Вісник ДСА України», «Обрії Оратівщини», «Ямпільські вісті», «Подільська зоря», «Тростянецькі вісті»). Так, за ініціативи та сприяння територіального управління місцевим телебаченням підготовлено сюжет у телевізійній програмі «Маю право» про звернення до судів громадян щодо вирішення питань соціального захисту пенсіонерів, чорнобильців та «дітей війни». У сюжеті проаналізовано стан надходження даної категорії справ, надані консультації голів судів та керівництва територіального управління.

Завдяки зусиллям ТУ ДСА України у Волинській області в ефірі місцевої телерадіокомпанії «Аверс» та Волинської обласної державної телерадіокомпанії було висвітлено засідання круглого столу щодо результатів опитування відвідувачів судів, яке проводилося у п’яти судах Волинської області, за методологією карток громадського звітування та обговорення рекомендацій щодо покращення якості функціонування судів.

Загалом, протягом звітного періоду територіальними управліннями було опубліковано 976 публікацій на веб-сторінках ТУ ДСА веб-порталу «Судова влада України».

 Найбільш активними в оновлені своїх веб-сайтів були ТУ ДСА України в Одеській (120 публікацій), Донецькій (140) та Вінницькій (120) областях. Найменше оновлено інформації в ТУ ДСА України у Миколаївській (6), Хмельницькій (7), Львівській (8) областях та місті Севастополі (8).

Крім того, за звітний період було опубліковано 3447 статей на веб-сторінках судів. Найбільше публікацій розміщено на веб-сайтах судів Донецької області – 924 статті. Не було здійснено жодної публікації судами Дніпропетровської області та міста Севастополя.

 

8.       Стан обліково-статистичної роботи

В січні 2011 року територіальні управління приймали, зводили та подавали до Державної судової адміністрації України звіти місцевих судів про стан розгляду справ та матеріалів, а також про стан судимості в регіонах.

            Звіти складались та зводились за допомогою програмного забезпечення: підсистеми ведення інформації по судовій справі «Судова статистика». Програмне забезпечення «Судова статистика» дозволило вводити інформацію по картках на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, по справах про адміністративні правопорушення, частково по кримінальних, цивільних і адміністративних справах. Програмою передбачені уніфіковані шаблони, у яких відповідальний працівник апарату суду вручну заповнює всі розділи форми звітності. В автоматичному режимі формувались лише звіти за формами № 3, 6-9.

            Деякими судами використовувалися інші програмні забезпечення автоматичного формування звітності. Проте, лише підсистема ведення інформації по судовій справі «Судова статистика» дозволила сформувати зведені звіти судів на рівні області та Україні. Тому, для направлення звітності в електронному вигляді із місцевих судів в територіальні управління, із територіальних управлінь в ДСА України використовувались засоби, що надавались підсистемою «Судова статистика».

            Електронні варіанти звітів, як правило, надсилалися територіальними управліннями своєчасно.

            У ході приймання звітів за 2010 рік, мали місце логічні, арифметичні та технічні зауваження до звітів територіальних управлінь. Крім того, працівниками, відповідальними за підготовку та прийняття звітів, не перевірялася або не в повному обсязі перевірялась достовірність внесених даних.

Зазначені вище помилки свідчать про неправильність заповнення первинних документів реєстрації справ та матеріалів і недостатньо глибоке вивчення Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 № 55 (зі змінами), наказу ДСА України від 18.03.2004 № 32/04 «Про затвердження форми картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу» (зі змінами), а також діючого законодавства, зокрема кодексів.

            Після подання звітів судами, територіальними управліннями в лютому-березні готувались аналітичні таблиці по кожному регіону в розрізі місцевих судів, огляди стану здійснення правосуддя та проводились аналізи стану обліково-статистичної роботи в судах за 2010 рік.

            Під час підготовки аналізу стану обліково-статистичної роботи не всі територіальні управління дотримуються Методичних рекомендацій щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007 № 14-7207/07).

            В аналізах стану обліково-статистичної роботи територіальних управлінь (який окремі територіальні управління помилково називають узагальнення), не завжди відображаються проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, відсутні пропозиції щодо її поліпшення. Деякими регіонами зазначається робота зі зверненнями громадян, кадрова робота або заповнення довідок про показники роботи суддів, що зовсім не стосується змісту зазначеного вище аналізу.

            Слід відмітити, що на високому рівні підготовлено та оформлено аналізи стану обліково-статистичної роботи територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, Волинській та Одеській областях за 2010 рік, що є змістовними та в них дуже детально відображено проблемні питання, котрі виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, здійснені відповідні заходи із поліпшення та вдосконалення цього напрямку роботи.

            Згідно з інформацією, наданою територіальними управліннями, обліково-статистична робота ведеться в цілому відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

            З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і, зокрема, причин та умов їх виникнення, територіальними управліннями виконано значний обсяг роботи з підвищення рівня обліково-статистичної роботи та діловодства, а також ужито низку заходів  щодо  її  вдосконалення.

Крім того, у зв’язку з визначенням Рішенням Ради суддів України від 11 травня 2010 року № 22 пріоритетним є використання єдиного програмного забезпечення для автоматизації документообігу. У судах загальної юрисдикції з 1 січня 2011 року розпочала функціонувати автоматизована система документообігу. Забезпечення функціонування вказаної системи покладено на Державну судову адміністрацію України і відповідно на територіальні управління. У зв’язку з чим упродовж І півріччя 2011 року проводилась, і продовжує проводитись, низка заходів спрямованих на належне функціонування у судах комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів».

Першими звітами, що були сформовані та подані у першому півріччі 2011 року за допомогою КП «ДЗС», були звіти за перший квартал 2011 року за формами № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та № 1-Л «Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України». Місцевими загальними судами та територіальними управліннями ці звіти подавались та зводились у квітні 2011 року.

            Звіти № 1-ОП та № 1-Л формувались в ручному режимі шляхом заповнення судами шаблонів, в КП «ДЗС» ці шаблони зводились територіальними управліннями, імпортувались в файл і електронною поштою направлялись до ДСА України. В ДСА України завантажувались, перевірялись і також формувався ручний зведений звіт.

            Електронні варіанти квартальних зведених звітів по місцевим загальним судам територіальними управліннями подавались вчасно і без суттєвих зауважень.

            Основні проблеми  в обліково-статистичній роботі та шляхи їх вирішення:

            1. З метою удосконалення автоматизованої системи документообігу повинна проводитись спільна робота, шляхом подання зауважень та пропозицій до програмного забезпечення: судами - до територіальних управлінь, а територіальними управліннями - до Державної судової адміністрації України та до центру технічної підтримки програмного забезпечення.

            2. Залишається проблемним питання кадрового забезпечення апарату судів. У переважній більшості судів особи, які займаються судовою статистикою, не мають юридичної освіти. Має вплив і високий темп плинності кадрів в судах. Крім того, при заповненні працівниками судів документів первинного обліку необхідно звертати увагу та  вводити інформацію в додаткові електронні поля, які запроваджені у обліково-статистичних картках в КП «ДЗС», адже звітність до цього часу формувалась не лише з карток а і з матеріалів справи, а при автоматизованому зведенні звітів матеріали справи неможливо використати, вся інформація повинна міститись лише в обліково-статистичних картках.

            3. Також залишається проблемним забезпечення комп’ютерною технікою, що відповідає вимогам сучасного програмного забезпечення, та забезпечення повного доступу до мережі Інтернет судів, територіальних управлінь, ДСА України. Це в свою чергу потребує додаткового фінансового, матеріально-технічного, техніко-технологічного та кадрового забезпечення.

9.       Претензійно-позовна робота

 

Юридичним управлінням здійснено супроводження і належне представництво інтересів ДСА України та її територіальних управлінь у 614 справах за позовами до Державної судової адміністрації України та/або територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (заявлена сума позовних вимог складає більше 50 млн. гривень).

Серед найбільш поширених причин, які найчастіше були приводом для звернення з позовами до Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, були наступні:

- вимоги щодо стягнення заборгованості із заробітної плати та інших виплат, у тому числі матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і на оздоровлення, проведення перерахунку заробітної плати та щомісячного грошового утримання – 321 позов на суму більше 50 млн. грн.;

- зарахування окремих періодів роботи на відповідних посадах заявників до стажу, що дає право на відставку судді – 8 справ;

- вимоги щодо придбання, будівництва житла чи компенсації за придбане житло або на добудову квартири – 12 справ.

Вивчення стану претензійно-позовної роботи в територіальних управліннях Державної судової адміністрації України у процесі здійснення представництва інтересів органів Державної судової адміністрації України засвідчило загалом належний правовий рівень працівників цих органів.

Поряд з цим, деякі працівники ТУ ДСА України, зокрема, у Вінницькій та Полтавській областях та у м. Києві, не в повному обсязі виконують наказ Державної судової адміністрації України від 16 грудня 2010 № 196 «Про забезпечення представництва інтересів ДСА України в судах загальної юрисдикції», а саме, не приймають участі у судових засіданнях, невчасно отримують рішення судів, що зумовлює порушення термінів подачі апеляційних скарг. 

Так, листом ДСА України від 09.02.2011 р. № 10-860/11та дорученням Голови від 06.07.2011 № 11 зверталася увага начальників територіальних управлінь на необхідність забезпечення надходження судових документів на адресу територіальних управлінь та неухильного виконання наказів ДСА України.

Разом з тим, начальник ТУ ДСА України в Донецькій області Бадахов Н. Я. у своєму листі заперечував щодо встановленого порядку. Окрім того, було з’ясовано, що це територіальне управління не у повній мірі забезпечено представлення інтересів ДСА України у судових засіданнях. Так, представники ТУ ДСА України в Донецькій області у переважній більшості брали участь в судових засіданнях тільки у справах, де відповідачем було зазначене територіальне управління.

 

10.  Розгляд звернень громадян

 

Протягом І півріччя 2011 року працівниками юридичного управління узагальнювалася практика застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДСА України, вносилися пропозиції щодо вдосконалення правової роботи у територіальних управліннях.

Не зважаючи на те, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» був прийнятий 07.07.2010 року, та на неодноразові роз’яснення територіальним управлінням ДСА України окремих положень цього Закону, збереглася стійка тенденція звернень до ДСА України голів місцевих судів з питань застосування його норм.

Так, протягом І півріччя 2011 року юридичним управлінням було надано 83 роз’яснень з питань, віднесених законодавством безпосередньо до компетенції територіальних управлінь ДСА України. Із них 53 – з питань обчислення стажу роботи судді для встановлення відповідних надбавок і пільг та надання додаткових відпусток.

Крім того, аналіз тематики листів, що надійшли до ДСА України від місцевих судів протягом зазначеного періоду, дає змогу виділити групу наступних питань, роз’яснення яких віднесене до компетенції територіальних управлінь:

-       щодо порядку затвердження штатних розписів апаратів судів, введення до штатного розпису додаткової (другої) посади заступника керівника апарату суду; щодо розмежування повноважень голови суду та керівника апарату (Волинська область,              м. Київ, Харківська область);

-       щодо введення до штатного розпису посад помічника голови суду та помічника заступника голови суду у районних судах  (Дніпропетровська область, м. Севастополь);

-       щодо надання допомоги на оздоровлення суддям, обрахунку тривалості основної щорічної та додаткової відпустки для суддів (Вінницька область, Херсонська область);

-       щодо порядку надання відпустки керівникам апаратів місцевих судів і їх заступникам (Волинська область);

-       щодо застосування законодавства при встановленні суддям надбавок за вислугу років і надання додаткової відпустки (м. Київ, Чернігівська область);

-       щодо перерозподілу кількості суддів у місцевих судах (Донецька область);

-       щодо порядку звернення виконавчих листів про стягнення до Державного бюджету коштів по витратах за інформаційно-технічне забезпечення (Запорізька область).

З поміж цього, надходить також значна кількість звернень громадян з приводу порушень процесуального законодавства, етики поведінки працівниками місцевих судів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, хоча зазначені питання повинні вирішуватися на рівні територіальних управлінь ДСА України.

Зокрема, сектором роботи зі зверненнями громадян ДСА України у І півріччі 2011 року опрацьовано та надіслано за належністю 582 звернення. Серед них найбільше громадяни піднімають у своїх зверненнях питання, які стосуються незаконних, на їх думку, дій або бездіяльності суддів та працівників судів.

Так, на неналежну організацію роботи апарату апеляційного суду Луганської області скаржилися: Петрова Р.Т., Карпенко М.П., Уткіна М.М., Прилипа В.І та інші, а також, Дарницького районного суду міста Києва: Павловська Л.П., Зембіцький А.І., Вдовенко Г.С., Царик В.П.

 Загальна тенденція звернень громадян за звітний період така:

-                        скарги на дії суддів місцевих судів − 120;

-                        скарги на дії суддів апеляційних судів − 38;

-                        скарги на дії працівників апарату суду (надіслано до ТУ) – 85.

Крім того, у першому півріччі поточного року до Державної судової адміністрації України надійшло 19 скарг на організацію роботи територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, а саме:

-          3ТУ ДСА України в Харківській області (скарги гр. Крячка А.О. та скарга гр. Богадиці А.І.  щодо неправомірних, на їх думку, дій заступника начальника ТУ ДСА України в Харківській області Шевцова А.Л.);

-          2   ТУ ДСА України в Миколаївській області (скарга гр. Ляшенко М.Д. – на дії працівників ТУ ДСА України в Миколаївській області. та гр. Чернюка М.С., судді у відставці щодо виплати довічного грошового утримання)

-          2ТУ ДСА України в Івано-Франківській області (скарги гр. Купчія  Ю. щодо невиконання, на його думку, посадових обовязківначальником ТУ ДСА України в Івано-Франківській області Рибак О.І.);

-          2ТУ ДСА України в Черкаській області (скарга гр. Лабазнікова П.П. на корупційні, на його думку, дії та бездіяльність начальника ТУ ДСА України в Черкаській області Кулик В.С.; скарга гр. Пархоменко А.М. щодо виплати надбавки за вислугу років);

-          2ТУ ДСА України у Львівській області (скарга гр. Нагляка Б.Д., працівника суду щодо виплати заборгованості по заробітній платі; скарга гр.                   Кондратіва І.Ф., судді у відставці щодо утримання податку з суми вихідної допомоги);

-          2 ТУ ДСА України в місті Києві (скарги гр. Корабчук Н.М. та гр. Суско Є.В. на неправомірні та корупційні, на їх думку, дії начальника ТУ ДСА України в          м. Києві Подоляна П.І.).;

-          1 ТУ ДСА України в Полтавській області (скарга гр. Лучко А.І. на дії працівників ТУ ДСА України у Полтавській області);

-          1 ТУ ДСА України в Донецькій області (скарга гр. Павленка П.П., судді у відставці щодо поведінки працівника ТУ ДСА України у Донецькій області під час судового засідання);

-          1   ТУ ДСА України в Закарпатській області (скарга гр. Микити А.В. щодо прав власності на нерухоме майно Іршавського районного суду Закарпатської області);

-          1   ТУ ДСА України в Кіровоградській області (скарга гр. Куцевича В.В. щодо неналежного, на його думку, розгляду заяви та виплати компенсації територіальним управлінням);

-          1ТУ ДСА України в Дніпропетровській області (скарга гр.                    Севостьянової І.Г., працівника суду щодо неналежного, на її думку, проведення перевірки працівниками ТУ ДСА України у Дніпропетровській області);

-          1 ТУ ДСА України у Волинській області (скарга гр. Романчука М.П. на дії працівників ТУ ДСА України у Волинській області).

В результаті розгляду зазначених скарг вони були визнані необґрунтованими.

11.  Договірна робота

 

На виконання наказу ДСА України від 22 лютого 2006 року № 16, який передбачає звітність один раз на півріччя, юридичним управлінням ДСА України проведено узагальнення стану укладання і виконання цивільно-правових та господарських договорів у І півріччі 2011 року територіальними управліннями ДСА України.

В основному територіальними управліннями ДСА України укладаються договори на користь судів щодо закупівлі канцелярського приладдя, комп’ютерів та комплектуючих до оргтехніки, а також охорони приміщень судів. Усі договори укладаються лише у разі доцільності їх укладання та за умови наявності і в межах коштів, передбачених відповідними статтями бюджету на поточний рік.

Окрім того, юридичними службами розглядаються претензії, що надійшли від підприємств, установ та організацій, або, у разі необхідності, самостійно готуються та подаються відповідні претензії чи заперечення. В основному претензії до ТУ ДСА України надходили минулого року щодо заборгованості по сплаті за електроенергію та телекомунікаційні послуги, що пов’язано з недостатнім фінансуванням.

Разом з тим, слід відмітити, що не всі територіальні управління вчасно подали звіти про стан укладання і виконання цивільно-правових та господарських договорів у І півріччі 2011 року. Так, станом на 19.08.2011 не надали звіти територіальні управління ДСА України у Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській, Харківській областях та у м. Києві.

Аналіз стану укладання і виконання цивільно-правових та господарських договорів свідчить, що територіальними управління ДСА України у І півріччі 2011 року було укладено 3460 угод на загальну суму понад 124 млн. грн.

Найбільше договорів було укладено у територіальних управліннях ДСА України у Вінницькій (358 угод на 4468768,24 грн.), Донецькій (472 угоди на 24 777 145,33 грн.) та Дніпропетровській областях (374 угод на 7 366 753,25 грн.). Найменше угод укладено у територіальних управліннях ДСА України у м. Севастополь (73 угод на 1 938 565,65 грн.) та у Волинській області (36 угод на 1 280 791,91грн.).

Найбільше витрачено коштів за укладеними угодами у ТУ ДСА України в Чернігівській області (25 331 677,68 грн.) та у Запорізькій області (6 904 507,58), а найменше - у ТУ ДСА України в Херсонській області (1 477 201,20 грн.).

 

 

 

Висновки

 

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що протягом І півріччя 2011 року територіальними управліннями Державної судової адміністрації України здійснено ряд заходів щодо реалізації завдань із організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів.

Створення належних умов для відправлення правосуддя місцевими загальними судами залежить від багатьох чинників, серед яких головним є забезпечення державою фінансування в повному обсязі від об’єктивної потреби.

Основними проблемами, що означені перед територіальними управліннями  Державної судової адміністрації України, є низький рівень задоволення бюджетного запиту, відсутність коштів на забезпечення судів оргтехнікою та службовими автомобілями, на проведення поточного та капітального ремонту приміщень судів.

Однак, ТУ ДСА України приділяється постійна увага питанням повного, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів для організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів.  

Протягом звітного періоду найбільш проблемним питанням було забезпечення потреб на комунальні послуги та енергоносії. Для вирішення цих проблем, територіальними управліннями вживалися заходи щодо економного використання енергоносіїв. Крім цього, з метою своєчасної оплати проводився перерозподіл коштів в межах доведеного кошторису.

Водночас, варто відзначити територіальні управління, котрі стовідсотково використали відкриті асигнування, а саме: ТУ ДСА України в Київській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.

У процесі впровадження комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» було встановлено, що наявне серверне обладнання в судах не витримує навантаження і тому існує необхідність у його модернізації чи придбанні більш потужного серверного обладнання. Таким чином, однією з проблем була й залишається недостатня забезпеченість судів комп’ютерною технікою, що уповільнює використання комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» у повному обсязі.

Слід зауважити, що враховуючи моральний та фізичний знос раніше придбаної техніки та недостатність фінансування, потреба судів в комп’ютерній техніці постійно зростає.

Також ТУ ДСА України були проведені наради з питання взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення незалежності, недоторканості та безпеки суддів (суддів у відставці), членів їх сімей, працівників апарату судів і територіальних управлінь з участю представників спеціального підрозділу судової міліції «Грифон».

Однак, залишаються невирішеними повною мірою питання:

-  усунення недоліків технічного укріплення приміщень судів;

- збільшення штатної чисельності і комплектування вакантних посад спеціального підрозділу судової міліції «Грифон».

Через відсутність фінансування не вдається виконати основні завдання з протипожежної безпеки, технічного укріплення приміщень судів засобами охорони, облаштування кімнат для конвою та підсудних.

Впровадження зазначених заходів дасть можливість максимально забезпечити ефективний захист працівників суду з метою здійснення судами неупередженого та об’єктивного судочинства, створить відповідні умови.

Окремо слід звернути увагу на вирішення питання належного забезпечення судів приміщеннями. Найкращий показник забезпечення судів належними приміщеннями мають Рівненська 38,9% (7 судів з 18), Миколаївська – 29,2% (7 з 24), Чернівецька – 28,6 % (4 з 14),  Херсонська – 27,3% (6 з 22), Черкаська – 26,1 % (6 з 23) та Чернігівська – 25 % (6 з 24) області. Слід зауважити, що жоден з судів Харківської області, судів міста Києва та міста Севастополя не забезпечено належним приміщенням.

Через відсутність бюджетного фінансування територіальними управліннями Державної судової адміністрації України не проводилися капітальні ремонти приміщень судів. Разом з тим, територіальними управліннями проводилась відповідна робота, спрямована на забезпечення належних умов діяльності місцевих судів та покращення умов роботи суддів та працівників апарату судів. Зокрема, проведене комплексне обстеження приміщень загальних місцевих судів області та їх прилеглих територій. За підсумками обстеження розроблені заходи із приведення приміщень судів до нормативних вимог, а також облаштуванню прилеглої до суду території. Продовжується робота із виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельних ділянок в постійне користування судам.

На виконання наказу ДСА України від 25.08.2009 року № 97 «Про організацію роботи державної судової адміністрації та впорядкування звітної інформації щодо діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації» територіальними управліннями Державної судової адміністрації України складені звітні показники за підсумками роботи за І півріччя 2011 року. В результаті проведеного аналізу звітних матеріалів слід відзначити ТУ ДСА України в Донецькій, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській та Кіровоградській областях, робота яких була ефективною.

Найкращі інформаційно-аналітичні довідки, що відповідають вимогам, підготували ТУ ДСА України у Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Полтавській областях та місті Києві.

Ряд ТУ ДСА України допускають помилки при звітуванні по додатку 1 («Критерії оцінки роботи територіального управління державної судової адміністрації»), зокрема, в графах 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 50, 57, 61, 62, 64, 66-69.

Причинами помилок є невиконання методики звітування відповідно до додатку 2 («Методичні вказівки щодо порядку формування критеріїв оцінки роботи територіального управління державної судової адміністрації») та невідповідність даних інших даним аналогічних звітів, що подаються до галузевих підрозділів Державної судової адміністрації України.

 

Начальник управління                                                    

організаційного забезпечення

діяльності Державної судової

адміністрації України                                                                                 О.В. Сімановський